Sredstvima graðana finansira se partijski medij

ImageNegodovanja posle promocije Sandžačkih novina i izuzimanja iz privatizacije TV stanica Regionalna i Tutin

Prvi broj ponovo pokrenutih Sandžačkih novina,
nedeljnika na bosanskom jeziku, promovisan je pre dva dana u
beogradskom Medija centru, a nešto ranije Agencija za privatizaciju
Srbije je iz procesa privatizacije, pored manjinskih medija u
Vojvodini, izuzela i sandžačke medije, Regionalnu televiziju Novi Pazar
i TV Tutin, koji svoj program u celini ili delimično emituju na
bosanskom jeziku.

BNV ističe da će taj potez Vlade Srbije "doprineti
daljem poboljšanju i unapreðenju sandžačkih Bošnjaka u Republici
Srbiji". Ove vesti su u Novom Pazaru izazvale negodovanje opozicionih
partija i nevladinih organizacija.

JANJIÆ: Ministarstvo se držalo zakona

Pomoćnik ministra
kulture za medije Dragan Janjić odbacio je kritike zbog budžetskog
finansiranja Sandžačkih novina i istakao da se ministarstvo "strogo
držalo slova zakona" "Odluka je doneta na osnovu zakona koji predviða
da savet svake nacionalne manjine u Srbiji ima pravo da odredi jedan
list u čijem će finansiranju učestvovati Vlada Srbije. Ministarstvo
nema zakonsko pravo da odreðuje koji će mediji biti sufinansiran iz
državne kase", rekao je Janjić.

Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića
najoštrije osuðuje podršku koju država na ovaj način daje "partijskim
novinama". "Posebno smo iznenaðeni rečima pomoćnika ministra kulture
Dragana Janjića da će se ove novine, kao manjinsko glasilo, finansirati
sredstvima Ministarstva za kulturu. To nije manjinsko glasilo, jer je
reč o klasičnim partijskim novinama, koje su čak i sredinom devedesetih
godina izlazile kao glasilo SDA, a koje je bilo prepoznatljivo po
govoru mržnje, netoleranciji, političkoj, nacionalnoj i verskoj
isključivosti", navodi se u saopštenju SDP.

Zamenik predsednika Stranke za Sandžak Azem
Hajdarević ocenjuje da treba da se obezbedi jedan mediji za
promovisanje bošnjačke nacionalne zajednice, "ali svaka opština da ima
takav medij je mnogo". Hajdarević konstatuje da se na ovaj način "samo
prolongira nestabilnost i kao da je nekom u Beogradu u interesu da
Sandžak bude politički nestabilno područje".

Programski koordinator nevladine organizacije
Urban-in Sead Biberović kaže da su oni i do sada bili nezadovoljni
radom Regionalne televizije, "koja bi trebalo da bude javni servis, jer
se plaća iz naših džepova".
S. Novosel – Danas.co.yu