Većina muslimana “politički umjerenjaci”

Image Anketa "Gallupa" pokazuje da vrlo mali postotak ispitanika ima ekstremne političke stavove…

Organizacija za istraživanje javnog mnijenja Gallup anketirala
je više od 50 hiljada stanovnika 35 muslimanskih zemalja – u želji da
ustanovi šta ljudi islamske vjere misle o širokom rasponu društvenih i
političkih tema.
Od terorističkih napada na New York i Washington prošlo je više od šest
godina, no u islamskom je svijetu i danas primjetna šutnja o tom
dogaðaju, kao i o fenomenu terorizma uopće. Anketa Gallupa meðutim
pokazuje da vrlo mali postotak ispitanika ima ekstremne političke
stavove, dok se 92 posto ispitanika mogu klasificirati kao ‘politički
umjereni’.
John Esposito, profesor teologije i stručnjak za islam koji predaje na
Univerzitetu Georgetown u Washingtonu, kaže da vjerski ekstremizam i
mržnja prema Americi nisu temeljeni na vjerskom nauku islama, već na
političkoj doktrini ekstremizma: "Ustanovili smo da mržnju i
ekstremizam motivira politika, a ne vjera. Razlozi za nezadovoljstvo su
političke i ekonomske prirode, i to nas ne treba čuditi. Želim
podsjetiti da otmičari aviona 11. septembra 2001. nisu bili ljudi iz
palestinskih izbjegličkih logora. Većina terorista bila je dobro
obrazovana, iz razmjerno imućnih porodica, neki su bili pobožni, a neki
ne."
Dalia Mogahed iz Centra Gallup za proučavanje islamskih zemalja smatra
da se trebaju analizirati upravo te političke teme koje su uzrok
nezadovoljstva u muslimanskom svijetu. Jer, ekstremisti i umjereni u
pravilu se slažu kada je u pitanju politika – razlikuje ih jedino
intenzitet ličnih osjećaja kada je u pitanju neka politička tema.
"Radikali nisu pobožniji od većine drugih muslimana. Njih razlikuje od
ostalih jedino taj jači intenzitet političkih osjećaja. Na temelju
toga, naša anketa pokazuje da će se odnosi izmeðu islamskog svijeta i
Zapada poboljšati kada se riješe odnosno okončaju rat u Iraku,
palestinsko-izraelski sukob, pa čak i rat u Afganistanu", kaže Dalia
Mogahed.
Ona dodaje da se većina muslimana – iako možda kritična prema politici
Sjedinjenih Država – divi Americi zbog njenog tehnološkog razvoja,
slobode govora te društvenog sistema u kojem se vrednuje marljivost i
profesionalnost.
No, kada je u pitanju politika Sjedinjenih Država, ispitanici Gallupove ankete
bili su gotovo jednoglasni u kritici administracije predsjednika
Georgea Busha. U vezi s američkim naporima da u arapskom svijetu
proširi demokratiju većina ispitanika tvrdi da Washington na tom planu
ne poduzima ozbiljne napore. John Esposito sa Univerziteta Georgetown
kaže da Arapi američku promociju demokratije smatraju licemjernom
primjenom dvostrukih standarda. Arapi žele da Zapad manje kritizira
njihovu kulturu te da ne povezuje vjeru s terorizmom – kaže John
Esposito.
I on i Dalia Mogahed smatraju da će se razlike izmeðu Zapada i
islamskog svijeta postupno smanjivati ukoliko u dijalog budu uključeni
reformisti koji se zalažu za mirne promjene u islamskim zemljama. Na
taj će način i ekstremisti biti lakše izolirani – kaže Esposito.  

Autor: Fena