Na radnike pucano sa zgrade Esada Džudževića

Prema izjavama očevidaca, na radnike koji su
raščišćivali vakufski plac, pripremajući ga za zakazanu svečanost u ponedjeljak,
pucano je iz obližnje zgrade, takozvanog „Centra za bošnjačke studije“, koja je
u vlasništvu Ugljaninove Liste za Sandžak. Direktor ove fantomske institucije
je narodni poslanik Esad Džuðević.

Prisutni su takoðer potvrdili da je u pravcu
graðevinskih radnika ispalio nekoliko metaka iz automatske puške i policajac
Beljo Kurtović, a zatim pokupio čahure.
Meðu napadačima su primijećeni i odbornici
Liste za Sandžak iz Tutina Jusuf Sinanović, Bajram Aljović, Adnan Šehović i
drugi. Kod nekih od njih su primijećeni i pištolji. Prema našim saznanjima
napadači još uvijek nisu uhapšeni a policija ne daje nikakve informacije.
Povrijeðeni Enver Škrijelj nalazi se van životne opasnosti, ali će zbog
ozbiljnosti povrede biti prebačen u bolnicu u Kragujevac.
Takoðer, prema izjavama očevidaca, policija je
došla na mjesto dogaðaja tek kad se većina napadača razbježala.