SAOPÆENJE SA SJEDNICE RIJASETA

Image Sarajevo, 12. mart 2008. (MINA) – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini u utorak 11. marta 2008. godine  održao je  petu redovnu sjednicu na kojoj je usvojen
izvještaj o radu za 1428/2007. god., te donešen okvirni plan i program rada za
1429/2008. godinu.

Sarajevo, 12. mart 2008. (MINA) – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini u utorak 11. marta 2008. godine  održao je  petu redovnu sjednicu na kojoj je usvojen
izvještaj o radu za 1428/2007. god., te donešen okvirni plan i program rada za
1429/2008. godinu.

     Ocjenjeno
je da je prošla godina bila uspješna, posebno u promociji mektebske nastave,
jer kao što je poznatao, Rijaset je 2007. godinu proglasio „godinom mekteba". U
izvješataju muftije tuzlanskog kaže se:"Mektebska nastava je organizirana u 475
mekteba. Doživjela je vidno poboljšanje. U mektebima radi 343 muallima, a stručna
sprema je u blagom porastu. Broj upisanih učenika je 25.682 polaznika, a
procenat redovnosti povećan je u odnosu na prethodnu godinu."  A u izvještaju muftije zeničkog se kaže:
„Mektebska nastava je pitanje koje se redovno tretira na svim sjednicama
Muftijskog savjeta, a shodno Odluci Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini o proglašenju 2007. godine „godinom mekteba", u protekloj su godini
poduzeti i konkretni koraci na unapreðenju rada mektebske nastave na području
Muftijstva zeničkog."

Sjednica Rijaseta

     Najteže pitanje s kojim se Rijaset
Isalmske zajednice nosi svih ovih godina je pitanje povratka i obnove  džemata u mjestima odakle su protjerani
muslimani, posebno u istočnoj Bosni, istočnoj Hercegovini te Krajini kao što su
Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica i mnogi drugi gradovi i sela na području
manjeg bosanskog entiteta.

     Zbog toga je Rijasat IZ-e u svom planu i
programu rada za 1429/2008. godinu označio povratak i obnovu džemata kao prvi i
glavni zadatak. Pored toga, Rijaset je upisao u plan svoga rada izgradnju druge
faze Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu. No, najvažnija djelatnost
Rijaseta u 1429/2008. godini bit će  afirmacija
osnovne misije Islamske zajednice, a to je moralna obnova zajednice i društva.
Zbog toga je donešena odluka da se reisu-l-ulema, muftije i svi imami više
posvete odgojno-obrazovnim programima u džematima i džamijama širom  domovine i dijaspore. 

Ugovor
sa državom  

     Nadalje, Rijaset Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini je donio odluku o pokretanju inicijative za potpisivanje
ugovora sa državom Bosnom i Hercegovinom. Kao što je poznato Islamska zajednica
je imala namjeru da svoja prava ostvaruje u okviru Zakona o slobodi religije i
pravnom  položaju crkava i vjerskih
zajednica bez posebnog ugovora, ali je Rijaset, nakon posljednjih napada nekih
političkih partija na osnovna prava muslimana da odgajaju svoju djecu po
vlastitoj savjesti, odlučio da traži potpisivanje ugovora sa državom Bosnom i
Hercegovinom, na isti način kao što su to već učinile Katolička i Pravoslavna
crkva. 

Bosanski
orden islama princu Selmanu

     Cijeneći doprinos za očuvanje i razvijanje
islamskog identiteta u našoj zemlji a u okviru obilježavanja šest stoljeća
islama u našim krajevima, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je
donio odluku o dodjeli Bosanskog ordena islama Karaljevskoj Visosti Princu
Selmanu bin Abdulazizu Al Saudu, velikom prijatelju Bosne i Hercegovine i zaslužnom
pokrovitelju projekata Islamske zajednice, kao što su džamija kralja Fahda na
Dobrinji, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, džamija kralja Abdullaha u
Tuzli te državnog projekta izgradnje naselja kod Brčkog. Plemenita duša Princa
Selmana ibn Abdulaziza Al Saudu bila je velika utjeha mnogoj ucvjeljenoj djeci
Bosne i Hercegovine, koja su ostala bez jednog ili oba roditelja, bez obzira na
njihovu vjeru i naciju. Bosanki orden islama Princu Selmanu urućit će
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.     

Flagrantno
kršenje ljudskih prava muslimana u Srbiji

     Rijaset Islamske zajednice je primio
informaciju o stanju muslimana u Srbiji, posebno u Sandžaku. Podržavajući rad
Mešihata islamske zajednice u Srbiji na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem,
Rijaset Islamske zajednice je osudio brutalne napade srbijanske policije na
imame i džematlije u Tutinu u nedjelju 9. marta prilikom ureðivanje bine
Mešihata za postavljanje kamena temeljca za izgradnju medrese u Tutinu.
Brutalni napadi na glavnog imama i džematlije Tutina ne mogu se ničim
opravdati.

     Rijaset Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini daje punu podršku Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji i traži od
Beograda da odustane od podjele muslimana u Sandžaku te da poštuje svoj
vlastiti zakon o slobodi vjere i pravu muslimana da svoja vjerska pitanja ureðuju
prema tradiciji svoje vjere i prakse. Takoðer, Rijaset Islamske zajednice
poziva relevatne meðunarodne organizacije da reaguju na flagrantno kršenje
ljudskih prava muslimana u Srbiji, koji žele da žive dostojanstveno u slobodi
svoje vjere i tradicije, kaže se u saopćenju sa sjednice Rijaseta IZ u BiH.

http://www.rijaset.ba