Šerijatski sud – BBC

Image

Dokumentarni film “Šerijatski sud” emitovan je na HRT-u u sklopu emsije Reporteri.
Kako se primjenjuju islamski zakoni najbolje se vidi na sudovima, u
ovom slučaju šerijatskim. Šta se dogaða u sudnici te koje posljedice to
ima na svakodnevni život. U ovom dokumentarcu navodi se primjer
najmnogoljudnije afričke države Nigerije. Šerijat je na snazi šest
godina. U Nigeriji sudstvo je daleko od jednostavnog. Na snazi su tri
sustava: naslijedjeni britanski, tradicionalno običajno pravo i sada
islamski zakon – šerijat.

Nakon dokumentarnog filma slijedi komentar profesora sa sarajevskog
univerziteta, dr. Fikreta Karčića. On stručno objašnjava šta je šerijat
i šta znači za današnje muslimane posebno tamo gdje su manjina. Šeriat
se zlonamjerno pokušava reducirati i svesti samo na par sankcija iz
krivičnog prava (odsijecanje ruke i kamenovanje). Ali, šeriat je
kompletan pravni sustav…
Neki dijelovi filma će, za muslimane, možda biti provokativni. Ipak
mislimo da film odslikava jednu čestu pojavu u današnjem islamkom
svijetu, a to je reduciranje poruke islama i samim tim zloupotrebu
Kur’ana i poslanikovog sunneta.
Trajanje: 61 minuta