Održana Elektorska skupština za izbor članova Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori

Image15. marta je u Podgorici održana Prva elektorska skupština za izbor članova Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori.

Shodno odredbama Zakona o manjinskim
pravima i slobodama i Pravilima za prve izbore savjeta, Ministarstvo za
zaštitu ljudskih i manjinskih prava je verifikovalo kandidature i
uputilo pozive za 48 elektora, od kojih je današnjoj Elektorskoj
skupštini prisustvovalo 45 elektora.
U demokratskoj atmosferi, a na osnovu Pravila i Poslovnika o radu koji
je usvojen na Skupštini, elektori su izabrali 19 članova budućeg
Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori. Ranije je, svojim izjavama, 16 članova
potvrdilo spremnost da participira u Bošnjačkom savjetu, čime su
ostvarili svoje pravo da po funkciji budu članovi tog Savjeta.
Izabrani članovi Bošnjačkog savjeta na današnjoj Elektorskoj skupštini
su: Adem Fetić, Alija Matović, Edina Bulić, Ervin Ibrahimović, Ervin
Spahić, Kadrija Agović, Mirsad Džudžević, Mirsad Rastoder, Omer
Šahmanović, Osman Nurković, Safet Kurtagić, Samedin Agović, Samir
Agović, Sefer Meðedović, Suljo Mustafić, Šerbo Rastoder, Šukrija
Cikotić, Velija Murić i Zenaida Dacić.

Manjinski savjeti će u budućem političkom životu imati veoma značajnu
ulogu na planu poboljšanja položaja manjina u crnogorskom društvu. 
Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore