GOVOR REISU-L-ULEME POVODOM ROÐENDANA (MEVLUDA) MUHAMMEDA, A.S.

ImageNije poznato da li se ikad do danas
poklopio prvi dan proljeća, sa 12. rebiu-l-evvelom, prvim danom mevluda ili roðenja
Muhammeda, alejhisselam. Ali je poznato da se nikada kao danas nije govorilo o
Muhammedu, a.s. i nikad se kao danas nije osjećala tolika potreba da se
razumije i osjeti Muhammedova, alejhisselam, poruka čovječanstvu.

GOVOR REISU-L-ULEME DR. MUSTAFE CERIÆA

POVODOM ROÐENDANA (MEVLUDA) MUHAMMEDA,
A.S. 

Obraćanje
je održano 20. marta  2008. godine u
Jordanskoj džamiji u Sarajevu  na Mevludu
nakon akšam namaza:

     Nije poznato da li se ikad do danas
poklopio prvi dan proljeća, sa 12. rebiu-l-evvelom, prvim danom mevluda ili roðenja
Muhammeda, alejhisselam. Ali je poznato da se nikada kao danas nije govorilo o
Muhammedu, a.s. i nikad se kao danas nije osjećala tolika potreba da se
razumije i osjeti Muhammedova, alejhisselam, poruka čovječanstvu.

     To ne iznenaðuje one koji znaju i vjeruju da
je Muhammed, a.s., milost i radost svjetovima; da je on posljednji
vjerovjesnik, i svjedok, i donositelj radosne vijesti, i svetionik, i uzor, i
pouzdani prijatelj, i savjetnik, i zaštitnik, i plemeniti saputnik, koji nas
vodi pravim putem do uzvišenog cilja. Nema ljudske riječi koja može iskazati
svu veličinu čovjeka i vjerovjesnika Muhammeda, a.s., ali ima Allahova riječ:
„Ti si Muhammede uzvišen u svom moralu" – kaže Uzvišeni Allah.

     Dakle, nije Muhammedova, a.s., veličina u
imetku, jer je bio siromašan; nije ni u moći, jer je bio slab. Veličina
Muhammeda, a.s., je u njegovoj skrušenosti pred slabima, u njegovoj hrabrosti
pred moćnima, te u njegovoj predanosti pred iskrenim prijateljima. On sam nije
misterija, ali je njegov utjecaj misteriozan posebno na one koji ga nastoje
osporiti; on sam nije božanstvo, ali njegova poruka ima božansku moć; on se
nije izdvajao od ljudi, ali njegov način života bio je nadljudski. Samo je on
mogao dopustiti svojim sljedbenicima da ih neprijatelji uče čitanju i pisanju;
samo je on mogao svoje ljute protivnike pretvoriti u strasne prijatelje; samo
je Muhammed, a.s., mogao ostati u trajnom pamčenju ljudi, koji ga nisu vidjeli,
ali osjećaju njegov duh i dodiruju njegovu ruku spasa u svijetu kojeg sve više
obuzima mrak nemorala.

     Zato dok se danas sjećamo Muhammedovog, a.s.,
roðenja (mevluda) nemoj da nas ponese želja da vidimo njegov lik, već treba da
nas osnaži vjera u uzvišene vrijednosti morala, baš onako kako je vjerovao i
djelovao naš pejgamber Muhammed, a.s. 

Ima li
šta uzvišenije od saznanja da ćemo na Sudnjemu Danu biti uz Muhammeda, a.s.,
jer kao što je rekao: „Najbliži meni na Sudnjemu Danu biti će oni koji su mi
vjerovali iako me nikad nisu vidjeli"; ima li šta vrednije od spoznaje da će
nam Muhammed, a.s., biti zaštoitnik na Obečanom Danu, kad nam ništa neće biti
od pomoći, ni imetak, ni vlast, ni ugled, ni čast, već samo ono što je zapisano
u čuvanoj knjizi naših dobrih djela; ima li šta ljepše od misli da ćemo jednog
dana biti u Allahovoj milosti zato što smo u Pejgamberovom šefaatu; ima li šta
snažnije u našem srcu od vjere koju smo naslijedili od našeg Pejgambera, koja
nam daje smisao života i vodi nas do uzvišenog cilja. 

     Nema ništa važnije od naše vjere da nismo sami
na ovome svijetu i da nas čeka prijatelj na drugome svijetu; nema ništa
uzvišenije od naše spoznaje da smo zajedno na Pejgamberovom putu; nema ništa
ljepše od naše ljubavi prema voljenom Muhammedu, a.s., kojeg osjećamo u duši i
nosimo u srcu; nema ništa bolje od naše želje da živimo u bratskoj ljubavi,
koju nam je Pejgamber darovao.

     Eto zašto mevlud u našim kućam i džamijama
ima smisla – da u nama probudi sve one plemenite misli i sva ona plemenita
djela koja krase najboljem meðu dobrim ljudima i najčasnijeg meðu časnim
vjerovjesnicima.

     Uspomena na Muhammeda, a.s., produžava našu
vjeru i snaži našu namjeru da budemo i ostanemo kao jedno tijelo i jedna duša u
borbi za naša prava i slobodu.

     Allahu Svemogući, osnaži nas u našoj
namjeri da slijedimo Sunnet Muhammeda, a.s.!

     Allahu Sveznajući, pouči nas da nam Muhammed,
a.s., bude uzor u našem životu!

     Allahu Milostivi, neka nam šefaat Muhammeda,
a.s. bude Tvoja milost!