Delimeðe: Najviša munara na Balkanu

Image

Islamski centar u Delimeðu u sklopu kojeg su izgraðene najviše munare na Balkanu. Prilog NTV Hayat.