Dr.Mevlud ef. Dudić u Džematu Wetzikon

ImageU petak, 06.juna 2008 god. pred akšam
namaz u Islamski Kulturni centar "SANDŽAK"  u zijaret je došla dvočlana delegacija
Sandžačkog muftijstva u sastavu: dekan FIS-a prof.dr. Mevlud ef. Dudić te
profesor Muhedin ef. Latifović. U prepunoj sali džematskog restorana prvi se
okupljenom džematu obratio prof. Muhedin ef. Latifović koji je prenio selame iz
otadžbine Sandžak te od Glavnog muftije i muftije Sandžačkog Muamer ef. Zukorlića.


U
Nakon obavljenog akšam namaza obratio se prisutnima naš veliki daia i veliki i
iskreni prijatelj dzemata Wetzikon dr.prof. Mevlud ef. Dudić koji je u svom
nadahnutom i iscrpnom predavanju iskazao svu svoju spremnost kao i spremnost
Sandžačkog Mešihata da u svemu što nam zatreba pomognu džemat i dijasporu. U
svom predavanju koje se u cjelosti može propratiti u video formatu dr. Dudić je
istakao da je neophodno potrebno da se svi džemati sa većinskim članstvom
Sandžačkih Bošnjaka ujedine u jednu jedinstvenu Zajednicu Sandžačke dijaspore
ne narušavajući već naprotiv jačajući sadasnju krovnu instituciju IZB u CH, Glavni
Odbor IZBŠ, te je na kraju najavio prisutnima da će se u drugoj prostoriji
centra nakon predavanja, predstavnici četiti Džemata sa većinskim članstvom
koje čineSandžački Bošnjaci okupiti  te
formirati Odbor buduće Zajednice Sandžačke Dijaspore.

ImageSastanak sa uvaženom delegacijom je počeo
nešto prije jacije namaza gdje se dr. Mevlud ef. Dudić obratio budućem odboru
te ih iscrpno informisao i upoznao o dosadašnjim aktivnostima i radu ZSD te
njenim zadacima i ciljevima kojima mora težiti.I taj cjelokupni tok sastanka
možete propratiti video snimkom koji vam nudimo. Nakon nekoliko prijedloga
jednoglasno je prihfaćeno da se iz svakog od ovih četiri džemata čiji su
predstavnici bili prisutni (Dž.Bischeffzel, Goldau,Wattwil i domaćin Wetzikon, te
i Dž. IZBA) u odbor uključi po tri člana sa otvorenom mogućnošću širenja-uvećanja
broja članova odbora. Te je formiran odbor ZSD od 13 članova na šelo sa
predsjednikom hadži Izetom Osmanovićem, aktuelnim predsjednikom, te predsjednikom
IKC "Džemata Wattwil".
Članovi dbora ZSDŠ-e:

Džemat Bischeffzel:       1) Baltić Kemal, 2) Brulić Omer, 3)Karalić
Ahmet

Džemat Goldau:          1) Gološ Senad, 2) Čelić Ljutvija, 3)
Čelić Nazif

Džemat Wattwil:          1) H.Izet Osmanović, 2) Rastoder
Avdul, 3) Skenderović Nizar

Džemat Wetzikon:        1) Aljković Almir, 2) Sejdović Senad, 3)
Smajović Harun

Džemat IZBA:            1) Kolašinac
Hasib

Na kraju je dogovoreno da se u narednih 2-3
hefte odbor sastane i meðusobno izabere osobe po funkcijama:sekretar, blagajnik,
nadzorna komisija i dr. po potrebi.

 

Svim članovima odbora najiskrenije čestitke i
puno sreće i uspjeha u radu na dobrobit svih Bošnjaka i Muslimana Sandžaka i
šire.


Mubarek! (http://www.bihor-kalica.com/)

video:

{google}5369301310922669395{/google}

Veče Kur'ana:
{google}-8414962453291978647{/google}