Prijemni ispit na Fakultetu za islamske studije

ImageDanas (01.07.2008. god)
na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru održan je prijemni ispit za
prijem studenata u novu studijsku godinu.

Za prijemni ispit na
Fakultetu ove godine se prijavilo 31 kandidat.

Kandidati su polagali pismeni
dio ispita, a nakon toga usmeni dio ispita pred stručnom komisijom.

Image

Image

Image