FETHULLAH GÜLEN izabran za najvećeg živog intelektualaca današnjice

Image     Kada je prije dva
mjeseca, jedan od najuvaženijih časopisa na polju meðunarodnih odnosa Foreign
Policy, prema istraživanju koje je decidno i ažurno uraðeno, objavio listu od
stotinu najutjecajnijih živih intelektualaca današnjice, a meðu njima i velikog
turskog alima i intelektualca Fethullaha Gülena, redakcija ovog poznatog lista
se našla u pravom čudu. Niko nije očekivao da će tihi, neupadljivi čovjek koji
trenutno živi u jednoj vrsti inzive tj. izolacije u malom gradiću u
Pensilvaniji, biti predmet toliko velikog publiciteta kojeg je časopis zadobio
objavljivanjem njegovog imena.

     "Otkako je najčitaniji dnevni list u
Turskoj Zaman tu vijest prenio na svoju prvu stranicu, glasovi su poput lavine
počeli da pristižu sa svih krajeva Planete. Svi smo bili iznenaðeni reakcijom,
tako da je Gospodin Fethullah Gülen pobijedio sa velikom razlikom u odnosu na
ostale", – navodi urednica Kate Palmer, koja je pristalice Fethullaha Gülena
definisala kao ‘edukovane Muslimane željni preskakanja razreda’ i navela da su
oni svojim glasovima, zajedno sa svojim miljenikom, prenijeli ostale
muslimanske kandidate na prvih 10 mjesta. Primjerice, na drugom mjestu se našao
ekonomista iz Bangladeša, Muhammed Yunus, na trećem islamski alim Jusuf
Kardavi, a na četvrtom turski nobelovac Orhan Pamuk.

     Časopis je kao kriterijum za odabir
najvećeg živog intelektualca današnjice uzeo "Zauzimajući izuzetno mjesto u
svom domenu a nadmašivši granice svoje matične zemlje, utjecaj na debatu na
širem, meðunarodnom planu".
     Lista od 100 intelektualaca koja je
sačinjena u saradnji sa engleskim listom Prospect, data je na glasanje putem
interneta i to u veoma strogim sigurnosnim uslovima. Svako je mogao da glasa
samo jednom sa svoje "IP" adrese i to za ukupno pet osoba sa liste.  "Ovako veliko zanimanje za glasanje govori
nešto vrlo važno o snazi kandidata koji su se našli na listi. Intelektualci
koji su ušli u najuži krug, odabrani su na osnovu snage utjecaja svojih ideja.
Ukupan broj glasova iznosi 500 hiljada i sigurno je da ćemo od danas mnogo pažljivije
pratiti rad i djelo uvaženog Fethullaha Gülena", dalje navodi Palmer.

     Rezultate ankete
je na svoje stranice prenio engleski Guardian navodeći da su se organizatori
našli u čudu kad su vidjeli ishod glasanja. Za novine je govorio urednik Today's
Zamana Bulent Keleš, naglasivši da danas u svijetu postoji mnogo onih koji
podržavaju ideje Fethullaha Gülena i da te ideje imaju za cilj doprinos
meðunarodnom dijalogu i miru u svijetu. Na kraju, rekao je on "Na listu od 100
najvećih živih intelektualaca, Fethullaha Gülena nisu stavili glasači, već sam
časopis".
     Kao što je vjerovatno poznato,
islamski alim i mislilac Fethullah Gülen je duhovni projektor preko hiljadu
škola u zemlji i inostranstvu. To su većinom srednjoškolske ustanove vrhunskog
kvaliteta, a meðu njima se nalazi i oko 50 univerziteta širom svijeta. Jedan od
takvih je počeo sa radom
ove godine u Bosni i Hercegovini. Učenici iz ovih škola postižu značajne
rezultate na svjetskim takmičenjima iz matematike, fizike, hemije, biologije, informatike
i drugih naučnih disciplina. Nastava se odvija na tri jezika – na engleskom,
turskom i maternjem, tako da za četiri godine školovanja studenti perfektno
govore sva tri. Institucije ovog tipa su rasprostranjene širom svijeta tako da,
prakticno, ne možete naći zemlju na mapi, a da se tamo ne nalazi jedna ili više
od njih. Slične škole se nalaze u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu,
Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj kao i širom Evrope i svijeta. Osim obrazovnih
ustanova, pod okriljem organizacije se nalazi i veliki broj bolnica i drugih
ustanova javnog tipa.
Prema anketi, lista prvih dvadeset živih intelektualaca glasi:
1. Fethullah Gülen, Vjerski lider, Turska
2. Muhammad Yunus, Ekonomista, Bangladeš
3. Yusuf Kardavî, İslamski alim, Egipat
4. Orhan Pamuk, Pisac, Turska
5. Aıtzaz Ahsan, Političar,
Pakistan
6. Amr Halid, Televangelist, Egipat
7. Abdülkerim Suruš, Teoreticar, İran
8. Tarık Ramadan, İslamski alim, Svicarska
9. Mahmud Mamdani, Antropolog,
Uganda
10. ªirin Ebadi, vlasnik Nobelove nagrade za mir, Aktivist, İran
11. Noam Chomsky, Intelektualac,
USA
12. Al Gore, vlasnik Nobelove nagrade za mir, bivši pomocnik predsjednika, USA
13. Bernard Lewıs, Historičar, Engleska
14. Umberto Eco, Pisac, İtalija
15. Ayaan Hırsî Ali, Aktivist, Političar, Somalija/Holandija
16. Amartya Sen, Ekonomista, Indija
17. Fareed Zakarıa, Novinar – Pisac,
USA
18. Garry Kasparov, Prvak svijeta u šahu, Rusija
19. Richard Dawkıns, Pisac, Engleska
20. Mario Vargas Liosa, Pisac,
Peru

Amel Kuburović

(www.bosnjaci.net)