Nestali dosije saradnika Tajnih službi iz redova vjerskih zajednica

„nekoliko
crkvenih velikodostojnika ukralo je svoje dosijee i sad tragamo za njima. Sad
tragamo, ušli smo u trag koje su to vladike ili muftije
pokrale svoje
dosijee o svojoj saradnji sa tajnom policijom, sad tragamo za tim.“

Poslije smjene na
čelu vlasti u
Srbiji
, neminovne su i
promjene na
čelu službi bezbjednosti. Takva je, bar, do sada bila praksa.
Prva promjena se desila po
četkom jula ostavkom šefa Bezbjednosno-informativne
agencije, Radeta Bulatovi
ća, koji je obavljao ovu funkciju u vrijeme Koštuničinih vlada.

Njegov mandat je,
svakako, obilje
žila i afera oko Islamske zajednice, kada je Služba u mnogo
navrata
, sa raznih strana,
optu
živana da je
upletena
u sva dešavanja.
U nekim slu
čajevima je bilo i direktnih prozivki njenih
inspektora od strane velikodostojnika Islamske zajednice da su direktno u
čestvovali u pomenutoj aferi, kao što je primjer
inspektora Slu
žbe u Prijepolju.

Da je Služba upletena u
deš
avanja u i oko
Islamske zajednice, govori i
činjenica da je jedan broj ljudi iz
Islamske zajednice bio na spisku saradnika te slu
žbe. Poslije
zahtjeva
glavnog muftije
Muamer ef. Zukorli
ća da se otvore dosijei saradnika te službe iz redova
Islamske zajednic
e,
dešava se nešto
čudno. Direktor ove službe iznosi u
javnost
podatak da su
nestali dosijei saradnika Slu
žbe iz redova crkava i Islamske zajednice.

Prema navodima
poznatog sociologa religije Mirka
Ðorðevića, Služba je duboko upletena u pokušaj
stvaranja d
vije Islamske
zajednice u Srbiji. On ka
že:


 

       Vi znate da u svakoj zemlji postoji tajna policija. Svugjde,
i u Rusiji, i u Engleskoj, i u Americi, tajna politi
čka policija. To su sve službe bezbjednosti i znate, naravno, da šefovi tajnih policija rijetko kad u javnosti
govore i daju intervjue. To je takav posao. Kod nas se ta tajna slu
žba zove BIA, a njen šef je neki ćelavi gospodin, kako mu bijaše ime? Crnogorac je,
naravno, pa šta bi drugo bio. On je nedavno dao jednu ovakvu izjavu. Šef tajne
policije Srbije (evo ja
ću vam citirati tu izjavu da vidite šta da radite s njom, s tom izjavom),
kaže: „Od 2000. godine naovamo, otkad je oboren
Miloševi
ćev režim“ – to on govori javno, otelo mu se – „nekoliko
crkvenih velikodostojnika ukralo je svoje dosijee i sad tragamo za njima. Sad
tragamo, ušli smo u trag koje su to vladike ili muftije
pokrale svoje
dosijee o svojoj saradnji sa tajnom policijom, sad tragamo za tim.“ – Pazite
to! Ni manje ni više, šef tajne policije to priznaje. Vidite kakva je to
sprega. I otuda sad, evo, dvije vjerske zajednice, islamske, pa jedna drugu
optu
žuju – da ih je
policija izmislila i osnovala.
Koliko je to ozbiljan problem, kad sam pomenuo
islamsku zajednicu, vidite da dole traju tu
če meðu vjernicima i jedne i
druge zajednice, pote
že se oružje, hvala bogu još nema mrtvih, ali
ranjenih

ima dosta (Tutin, Novi Pazar…). Dr
žavi je bilo malo da ima jednu Islamsku zajednicu pa je napravila još jednu,
pa jedna pripada dole strukturama mo
ći koje kontroliše neki Sulejman Ugljanin,