Dr. Dudić posjetio kancelariju OSCE-a u Beogradu

ImageVisoka delegacija Mešihata
Islamske zajednice u Srbiji predvoðena zamjenikom predsjednika Mešihata prof.dr.
Mevlud-ef. Dudićem posjetila je kancelariju OSCE-a u Beogradu. Tom prilikom delegaciju
Mešihata primili su prof.dr. Gerard Robbers, Entoni Pahigen – zamjenik šefa
misije, Hannelore Vailer – šef odjeljenja za demkratiju, Aleksandra Vagner –
viši politički savjetnik, Marianne Mahaffey – poltički savjetnik.

Na sastanku su voðeni konstruktivni
razgovori o trenutnoj situaciji u Sandžaku kao i aktuelnim dešavanjima u Islamskoj
zajednici.

Media centar