BBI i u Hrvatskoj

ImageIslamska banka Bosnia bank International
ima namjeru proširiti se na regiju, uključujući i Hrvatsku gdje bi
takoðer poslovali prema islamskim načelima, ali sa svim
zainteresiranima, bez obzira na njihovu rasnu, vjersku i etničku
pripadnost.

Ove banke ne daju gotovinu nego plaćaju trošak svom
klijentu za što naplaćuju odreðenu naknadu koju zovu profitna marža, a
koja je slična kamati. Razlika je što nema kamate na kamatu. U
Hrvatskoj bi ovakva banka mogla poslužiti kao kanal za širenje biznisa
hrvatskih kompanija u islamskim zemljama. Prepreke za otvaranje ovakve
banke u Hrvatskoj su pravni okvir, bankarski lobi i predrasude prema
ovakvom vidu bankarstva.