Admir Muratović imenovan za dekana Fakulteta humanističkih nauka

ImageOdlukom stručnog kolegijuma Internacionalnog
univerziteta, usvojenom na sednici od 08.10.2008. godine, za dekana Fakulteta
humanističkih nauka imenovan je doc. dr. Admir Muratovićdoktor socioloških nauka. Profesor Muratović je jedan od
prvih doktora nauka na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i
predstavlja mlaðu generaciju intelektualaca i kulturnih pregalaca.

Informativna služba Internacionalnog univerziteta