Čije je staro groblje u selu Šavci


Obilježja pravoslavna mezari muslimanski

U selu Šavci u blizini novopazarskog ribnjaka
je preduzeće AD Novi Pazar put izvodeći zemljane radovi u sklopu proširivanja
regionalnog puta Novi Pazar – Tutin otkopalo nekoliko grobova na starom groblju
koje se nalazi u neposrednoj blizini puta.

 

Prije desetak godina od strane
hrišćans
ke zajednice na ovom
groblju su postavljene klupe i hrišćanska vjerska obilježja (kapija sa krstom
na ulazu i veći kameni krst na groblju).

Stariji mještani pamte
da su na ovom groblju postojali muslimanski nišani. Takoðer, raskopani grobovi
svjedoče da su umrli sahranjivani po islamskim običajima tako da se po svemu
sudeći radi o muslimanskom groblju.

Grupa mještana sela
Šavci zatražila je od Islamske zajednice u Srbiji da preduzmu mjere kako bi se
utvrdilo o čijem je groblju radi, da se groblje propisno obilježi i da se
otklone nedoumice čije je groblje.

U Islamskoj zajednici
kažu da su pokrenuli proceduru da se utvrdi činjenično stanje u vezi ovog
groblja. Od katastarske službe je takoðer zatraženo da dostavi podatke o
parceli, čija je bila i u čijem je sada vlasništvu. „Otkrivanje istine i
otklanjanje sumnji je u interesu svih“ – rekli su nam u Islamskoj zajednici