Manter kod Glavnog muftije

ImageDana 28. 10. 2008. godine Mešihat Islamske zajednice je posjetio ambasador SAD-a g-din Kameron Manter. Visokog gosta je primio Glavni muftija sa sardnicima.
 

Američki ambasador se interesovao za opšte stanje u Sandžaku, ističući
da je atmosfera u Novom Pazaru pozitivna u odnosu na prošlu godinu.
Sagovornici su analizirali postojeću krizu i mogućnosti raspleta,
saglasivši se da je dijalog izmeðu Beograda i Novog Pazara jedini način
da se prevaziðe aktuelna obespravljenost Bošnjaka i ostalih muslimana u
Sandžaku i Srbiji.
U razgovoru je postignuta saglasnost da je privredni oporavak
elementarna pretpostavka za stvaranje pozitivne klime cjelokupnog
društvenog razvoja.
Reforma pravosudnog i policijskog sistema, uz svoðenje na minimum
fenomena korupcije, kao i obračun sa dominirajućim kriminalom u
Sandžaku, neophodnost su na putu ozdravljenja opšteg stanja u regiji.
Islamska zajednica je stub opstanka muslimana i jedini oblik
institucionalne zaštite njihovog identiteta, te je zato neophodno
Islamskoj zajednici hitno vratiti ustavna i zakonska prava kako bi
mogla nastaviti vršiti svoju ulogu faktora stabilnosti i opšteg
napretka na ovim prostorima, istaknuto je na sastanku.

Portparol Mešihata
Sead ef. Šaćirović