Misija OEBS-a u posjeti Mešihatu

ImageDana 21.11.2008 u sjedište Mešihata Islamske zajednice
boravila je delegacija misije OEBS-a u Srbiji. Delgaciju je predvodio zamjenik šefa misije OEBS-a u Srbiji
Entoni Pehagijan. Goste je primio predsjednik sabora Islamske zajednice Hajro
ef. Tutić i zamjenik muftije Sandžačkog Senad ef. Halitović. 

Gosti su se interesovali za opštu situaciju u Sandžaku i
Novom Pazaru sa osvrtom na teško finansijsko stanje u Novom Pazaru naslaðeno od
prijašnje vlasti. Posebno interesovanje iskazali su za stanje u Islamskoj
zajednici navodeći da će misija OEBS-a sa novoosnovanom kancelarijom i trening centrom
kao i nekim drugim projektima, vezanim za pitanja mladih, djelovati i davati svoj doprinos razvoju demokratije u
Sandžaku.

Gospodin Entoni je u izjavi za medije naglasio da je posjeta
Mešihatu dokaz da OEBS ovu instituciju shvata kao važnu i značajnu u Sandžaku: "smatramo
da je Mešihat i ljudi u njemu dobra adresa na koju treba da se javimo i da  razgovaramo".

Hajro ef. Tutić je rekao da je goste upoznao sa problemima
sa kojima se suočava Islamska zajednica u Srbiji, naglašavajući da će Islamska
zajednica iskoristiti sve raspoložive mehanizme da u okviru sistema ove države
ostvari svoja zakonom zagarantovana prava.

U slučaju da ta prava budu uskraćena, Islamska zajednica
će  kroz internacionalizaciju problema
muslimana tražiti od meðunarodnih faktora da daju svoj doprinos da muslimani u
Srbiji reše probleme koji im se nameću.

Media centar