Gradonačelnik posjetio Internacionalni Univerzitet

ImageGradonačelnik
Novog Pazara, Mirsad Ðerlek i članovi njegovog kabineta posetili su danas (04.12.2008)
Univerzitet u Novom Pazaru. Delegacija se sastala sa predsednikom Univerziteta,
Muamerom ef. Zukorlićem, rektorom – prof. dr Mevludom Dudićem, i generalnim menadžerom
– mr   Nusretom Nicevićem.

Gradonačelnik
Ðerlek je obećao intenzivniju saradnju lokalne vlasti i Univerziteta u  Novom Pazaru, istakavši da je današnja poseta
visokoškolskoj instituciji dokaz da zajednički treba težiti poboljšanju
kvaliteta obrazovanja. Gradonačelnik nakon zvaničnog dela posete nije krio
oduševljenje onim što Univerzitet u Novom Pazaru, za nepunu deceniju rada, može
da ponudi mladim generacijama.

„Posebno je na
mene ostavila utisak činjenica da je ovo zaista internacionalni, multietnički Univerzitet,
u smislu kadrova i u smislu studenata. I loklana samouprava teži tome da Novi
Pazar i ovaj region predstavi kao multietničku zajednicu, pa u tom smislu
želimo da pomognemo Univerzitetu u svemu onome što je u našem domenu. Očekujemo
da će se ovde izroditi novi, mladi i obrazovani kadrovi, koji će u budućnosti
na najbolji način voditi svoj grad. Ovaj je Univerzitet temelj visokog
obrazovanja u Sandžaku, i u tom smislu zaslužuje posebnu pažnju.“

Prvi čovek grada
Novog Pazara najavio je izgradnju studentskog doma i studentske poliklinike, i
javno  zatražio od rektora
Univerziteta  imena deset do sada
najuspešnijih svršenih studenata, kako bi uz intervenciju organa uprave,  ti mladi ljudi bili uključeni u društveno
politički život zajednice.

Za rektora,  prof. dr Mevluda Dudića današnja poseta
predstavika lokalne samouprave Univerzitetu je dokaz uspostavljanja novih
odnosa izmeðu te ustanove i Grada.“

„Poseta je od
izuzuzetnog značaja, imajući u vidu da je trebalo da proðe sedam godina, da bi ljudi
koji su na čelu Novog Pazara spoznali vrednosti ovog Univeziteta. Čini mi čast
da je novi gradonačelnik ima svesti o tome šta za samu sredinu znači
obrazovanje i odgoj. Nadam se da će naša saradnja biti od izuzetne koristi ne
samo na nivou lokalne zajednice već i za čitavu regiju“, kazao je Dudić pred
novinarima.

 Razgovarajući sa studentim svih fakulteta i
studijskih grupa, gradonačelnik Mirsad Ðerlek se interesovao za probleme mladih,
čije je rešavanje u domenu lokalne samouprave. Zakjlučeno je izmeðu ostalog, da
bi na ulicama koje od centra grada vode do Univerziteta trebalo obezbediti
kvalitetnije ulično osvetljenje, kao i  čistije i  sigurnije trotoare za
studente – pešake.

Gradonačelniku je u znak
dobrodošlice i sećanja na prvu zvaničnu posetu Univerziteta, uručenen
simboličan poklon.


 

Služba
za informisanje UNINP

Jasmina Kruševljanin