ORACLE DAY na Univerzitetu u Novom Pazaru

ImageManifestacija Pod nazivom „Oracle day“, održana danas (30.01.
2008) na Univerzitetu u Novom Pazaru iskorišćena je  za potpisivanje  ugovora o saradnji ove visokoobrazovne
ustanove  sa predstavnicima medjunarodno
pruznate kompanije za proizvodnju poslovnog softvera „Oracle.“

Saradnju su,  u prisustvu medija i brojnih posetilaca skupa,
parafirali  prof. dr Mevlud Dudić –
rektor UNP i Klod Kolaro- generalni direktor „Oracle“ Education Fondation.

Ugovor o saradnji, prema rečima Vladana Dabovića, člana
„Oracle“ tima,  ima dva izuzetno važna
elementa:

„Jedan segment Ugovora se odnosi na besplatno školovanje
studenata i profesora Fakulteta informatike i celog Univerziteta, kako bi
njegovi predstavnici živeli informatičku subkulturu. Druga strana je poslovno –
tehnička saradnja naše kuće i Univerziteta u smislu pomoći lokalnoj samoupravi
i privredi celog regiona, a ne samo Novog Pazara.“

U martu ove godine počeće obuka jednog broja saradnika
Univerziteta, angažovanih u nastavi, u oblasti informacionih tehnologija. Asistenti
i profesori birani na osnovu dosadašnjih rezultata, obučavaće se u „Oracle
„centrima širom sveta, poput onih u Beču i Amsterdamu. Cilj je da polaznici
obuke steknu nova znanja, koja će kroz teoriju i  praksu preneti na svoje studente.

U okviru „Oracle day“ manifestacije upriličena  je i prezentacija  GIS  (Geografskih
informacionih sistema). Iz kompanije su slikovito prezentovali rezultate  koje primenom softvera  mogu postići lokalne sampuprave, prvenstveno
u pogledu ažuriranja podataka značajnih za njihov rad.

Prvi put organizovana
manifestacija „Oracle day“ privukla je pažnju javnosti, o čemu svodoči veliki
broj gostiju –  predstavnika lokalnih
samouprava sandžačkog regiona, privrednih i kulturnih radnika. Posebno treba
istaći prisustvo delegacije Bosne i Hercegovine, predvoðene rektorom Travničkog
univerziteta, prof. dr Rasimom Dacićem, i uglednim univerzitetskim profesorima
iz Sarajeva dr Halidom Kurtovićem i dr Mehom Bašićem.