Delegacijia Palestinske ambasade u Beogradu posjetila Mešihat

ImageU povodu kampanje za
podršku i pomoć narodu Gaze i Palestine, Glavni muftija razgovarao je sa
delegacijom Palestinske ambasade u Beogradu.

 

Gosti su tom prilikom
prenijeli srdačnu zahvalnost od palestinskog rukovodstva za podršku
palestinskom narodu, koji je narod Sandžaka iskazao proteklih sedmica, a
posebno na protestnom skupu održanom u Novom Pazaru.

I ovom prilikom gosti
su obnovili poziv Glavnom muftiji da posjeti Palestinu.

Sagovornici su se
složili da je neophodno nastaviti aktivnosti, posebno na polju boljeg
informisanja o pozadini i stvarnosti dogaðaja u Palestni. U tom cilju biće
organizovana izložba i tribina o Palestini na kojoj će učešće uzeti i
palestinski ambasador g. Muhamed Nabhan.

Sagovornici su se
saglasili da će finansijska pomoć, koju prikuplja Islamska zajednica za pomoć
Gazi, koristiti isključivo u humanitarne svrhe.