Promocija “Islamske misli”

ImageDana 12.02.2009. godine u Velikoj sali Mešihata održana je promocija "Islamska misao 2" – zbornika naučnih radova Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru. Promoteri su bili dekan dr.hfz. Almir Pramenković, prodekan mr. Mustafa Fetić i dr. Šefik Kurdić.

Promoteri su ukatali na važnost ovog naučnog djela. Predstavili su prisutnima dijelove nekih naučnih radova.

"Mnogo se piše o značaju i ulozi nauke u islamu. Takvo postavljeno je
pogrešno tretirano. Besmisleno je postavljanje pitanja odnosa islama
prema nauci.  Nauka je sastavni dio islama. Nauka je potpunio suverena
u s granicama svog domena. Kur’an kada govori o stvaranju prvog čovjeka
kaže da je čovjek podučen stvarima. Dakle, jedino čovjek je putem
razuma, nauke u stanju ostvariti dominaciju nad prirodom i da obavlja
misiju namjesnika. Na taj način nauka je u islamu postala osnovno
obilježje čovjeka Kur’an je otvorio period gdje glavnu riječ ima nauka.
Upozorava se da svaka generacija mora izvršiti svoju misiju. Svaka
generacija mora dati razvoju ljudske misli svoj vlastiti doprinos.
Sandžaku i njegovim stanovnicima uz FIS predstoji revolucija u znanju.
Meðutim sveukupnu revoluciju je nemoguće ostvariti ukoliko se ona ne
desi u svakom pojedincu, a najrevolucionarna snaga je mladost. Zato se
treba naoružati oružjem koje je neophodno za ostvarenje revolucije. To
oružje jeste znanje. Ta institucija jeste FIS."
– kazao je dekan dr.hfz. Almir Pramneković