Delegacija Fakulteta za islamske studije i Media centra posjetila Medžlis IZ-e Beograda

ImageDelegacija Fakulteta za Islamske studije i Media centra su jučer posjetili
Medžlis IZ-e Beograd. Tom prilikom prodekan Fakulteta za islamske studije Mr.
Mustafa Fetić i direktor Media centra Mr. Hajrudin Balić susreli su se
predsjednikom Medžlisa dr. Smajom Serhatlićem, njegovim pomoćnikom i
članovima Medžlisa IZ-e Beograd.

 

U srdačnom i bratskom razgovoru dr. Serhatlić
je upoznao delegaciju sa projektima koje realizuje Medžlis kao i problemi sa
kojima se susreću. Dogovorena je intenzivnija saradnja Fakulteta sa omladinom
Medžlisa Beogradskog kao i ostalim članovima Medžlisa. Takoðer potvrðena je već
ranije dogovorena saradnja Glas islama i Medžlisa Beogradskog.

Salahudin Fetić