Osnivačka skupšrina ZSD Švicarske

ImageFormiranjem Odbora ZSD-CH napravljen je veliki, slobodno se može reći historijski
iskorak sandžačkih Bošnjaka u ovoj zapadno-evropskoj zemlji. Na "Osnivačkoj skupštini Zajednice Sandžačke Dijaspore
Švicarske" koja je održana u subotu, 28. februara 2009 god. u 17 čas. u
prostorijama Džemata Bischeffzell a uz prisustvo skoro svih pozvanih uglednih
Sandžaklija u CH kao i onih koji su saznanjem za taj historijski skup došli da
podrže ovaj historijski dogaðaj za naš narod u ovoj zemlji,  formiran je
Odbor ZSD-CH.

Na "Osnivačkoj skupštini Zajednice Sandžačke Dijaspore
Švicarske" koja je održana u subotu, 28. februara 2009 god. u 17 čas. u
prostorijama Džemata Bischeffzell a uz prisustvo skoro svih pozvanih uglednih
Sandžaklija u CH kao i onih koji su saznanjem za taj historijski skup došli da
podrže ovaj historijski dogaðaj za naš narod u ovoj zemlji,  formiran je
Odbor ZSD-CH koji će u narednom periodu imati za zadatak da prikupi i formira
bazu podataka brojnog stanja, adresa, svih Bošnjaka Sandžaka na prostoru ove
zemlje kao i sa tromeðe Njemačke i Austrije te iste svojim radom i angažmanom u
što skorije vrijeme okupe na jednoj velikoj svečanoj manifestaciju na kojoj će
biti prisutni danas najugledniji Sandžački Bošnjaci iz javnog života Sandžaka.  

Na osnivačkoj skupštini je bila prisutna delegacija ZSD-e iz Njemačke na
čelo sa predsjednikom hadži Edinom Salkovićem te pod.pred. Ahmetom Ahmatovićem,
urednikom web-sajta dijaspore, Biberović i dr. koji su svojim učešćem u radu
dali veliki doprinos uspješnom okončanju tj. formiranju odbora ZSD-CH.

Osnivačka skupština je počela sa radom nakon proučenog ašereta (odlomka
iz Kur`ana) imama, džemata domaćina, Dževad ef. nakon čega se obratio
predsjednik inicijativnog odbora hadži Izet Osmanović koji je prisutne
informisao o osnovnim načelima i ciljevima ZSD-e te podsjetio na dosadašnje
uspjehe i aktivnosti na prostoru Evrope posebno Njemačke, Francuske, Austrije.

Zahvaljujući domaćinu na besprijekornom dočeku te odazivu pozvanih, hadži
Izet Osmanović je dao riječ predsjedniku ZSD-e hadži Edinu Salkoviću koji je u
svom obraćanju u jednom sažetom izlaganju upoznao sve učesnike ovog istorijskog
dogaðaja o dosadašnjem šestogodišnjem radu zajednice te velikim iskoracima i
rezultatima koji su postignuti na polju jačanja jedinstva Sandžačkih Bošnjaka u
Njemačkoj, te u Francuskoj, Austriji, te na njihovoj čvršćoj vezi sa otadžbinom
Sandžak i svim autentičnim institucijama Bošnjaka Sandžaka.

Nakon njegovog obraćanja i savjeta upućenih svim prisutnim, pristupilo se
formiranju radnog predsjedništva osnivačke skupštine ZSD-CH.Nakon prijedloga i
usvajanja izabrano je radno predsjedništvo u sastavu:

–        Predsjedavajući Osn.Skupštine: Hadži izet Osmanović, 

–        Zapisničar: Senad Sejdović, (Dž.Wetzikon), te

–        Verifikaciona komisija:
Pred. ZSD, hadži Edin Salković, Biberović i Omer Brulić,

–        ovjerivač zapisnika: hadži Edin Salković.

Nakon odabira radnog predsjedništva, pristupilo se drugoj tački dnevnog
reda a to je odabir odbora ZSD-CH po funkcijama. Otvorena je diskusija i rasprava
te se nakon kratkih pojašnjenja nekih nejasnoća a u svezi odabira pristupilo
prijedlozima te i glasanje za iste.

Za predsjednika je predložen dosadašnji potpredsjednik ZSD-e, te
predsjednik inicijativnog odbora i predsjedavajući Skupštine hadži Izet
Osmanović, te predsjednik džemata Wetzikon Almir Aljković koji je odbio
kandidaturu zbog prevelike zauzetosti u svom džematu te studijama koje su u
toku.

I prvi predloženi hadži Izet Osmanović je obrazložio da je i pored svih
zauzetosti i obavezama koje ima u vlastitom džematu, gdje je kao predsjednik
džemata Wattwil prezauzet radom tog džemata, te privatnim obavezama koje su
prevelike ipak smatra da je prioritet formiranja ZSD-CH izazov i nužna potreba
za naš narod u ovoj zemlji te da sada treba dati sve od sebe kako bi se ZSD
formirala i počela sa svojim aktivnostima.

Pristupilo se glasanju za preostalog jedinog kandidata za funkciju
predsjednika te je sa samo jednim glasom protiv izabrat za:

–        predsjednika ZSD-CH: hadži Izet Osmanović, ( Dž. Wattwil)

–        zamjenik predsjednika: Almir Aljković, (dž.Wetzikon )

–        sekretara ZSD-CH je predložen i gednoglasno izabran, Senad
Sejdović, (sadašnji, sekretar dž.Wetzikon),

–        blagajnika ZSD-CH je predložen i izabran, Enes Malićević, (sadašnji,
podprd. dž.Wetzikon),

te za članove odbora su predloženi i  jednoglasno izabrani:  

–        Brulić Omer, ( Dž. Bischefzzell )

–        Baltić Kemal, ( Dž. Bischefzzell )

–        Idrizović Ahmedin ( Dž. Bischefzzell )   

–        Sejdović Izet ( Dž. Wetzikon ) 

–        Gološ Senad ( Dž. Goldau )

–        Čelić Nazif ( Dž. Goldau )

–        Kurtović Safet ( Bern-Ženeva )

–        Gegić Hajriz ( Dž. Biel )

–        Skenderović Nizar ( Dž. Wattwil )

Nakon formiranja odbora ZSD-CH pristupilo se trećoj tački razno gdje su
se prisutni mogliu obratiti za detaljnije informacije o dosadašnjim
pojedinostima rada ZSD.

Nakon završetka skupštine delegacija ZSD-na čelo sa predsjednikom ZSD-e
hadži Edinom Salkovićem, te novoizabranim predsjednikom ZSD-CH, hadži Izetom
Osmanović, te predsjednikom džemata Wetzikon Almirom Aljkovićem,sekretarom,
Senadom Sejdovićem i blagajnikom ZSD-CH Enesom Malićevićem se uputila u zijaret
IKC "Sandžak" (Džematu Wetzikon) i sa članovima tog džemata se u
bratskoj atmosferi družila do ranih jutarnjih sati nakon čega su pošli na put
ka svojim porodicama u Njemačkoj.

 

Informativna služba ZSD-CH

Hadži Izet Osmanović