Muhammed je kruna neba, Kur'ana, ummeta

ImageMuslimani širom svijeta obilježavaju dan 12. rebiu-l-evvel,
dan kada je roðen posljednju Božji poslanik Muhammed, s.a.v.s., slaveći
Uzvišenog Boga i Njegovog miljenika Muhammeda.

Muslimani u Novom Pazaru obilježili su roðendan Poslanika
prigodnim vjerskim programom.

12. rebiu-l-evvela 1430. hidžretske godine ili 9. marta
2009. godine sa jacija-namaza u Čalap Verdi džamiji organizovan je mevludski
program. Imam Abduselam ef. Fetić najavio je program ilahija i kasida i rijeli
vazu-n-nasihata.

Ilahije i kaside, kur'anske citate, hadise priredila su
djeca koja pohaðaju mekteb u ovoj džamiji. Stihovi hvale Allaha, dž.š., i
Njegovog Poslanika odjekivali su džamijom. Nakon vjerskog programa, sažeto
predavanje održao je glavni imam Medžlisa IZ Novi Pazar Mr. Senad ef. Halitović.

„Poslanik, s.a.v.s., se rodio u najtežem vremenu za
čovječanstvo. To je bilo vrijeme kada je žena bila ponižavana i poistovjećena
sa zmijom, životinjom, neki su je čak nazivali i samim ðavolom a neki su žensku
novoroðenčad živu zakopavali. Muhammed, s.a.v.s, je pobio sve te predrasude
riječima -Tražite džennet pod majčinim nogama, zatim -Najbolji meðu vama su oni
koji su najbolji prema svojim ženama, -Ko odgoji žensko dijete u islamu, ono će
mu biti zaštita od džehennemske vatre, itd.“ – kazao je Senad ef.

Nakon riječi vazu-n-nasihata dovu su proučile mekteblije.

 

Salahudin Fetić