Posjeta učenika medrese Gazi Isa-beg FIS-u


Image
Učenici četvrte godine medrese Gazi Isa-beg
posjetili su Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru u četvrtak 12. 03.
2009. godine.

 

Ova posjeta je organizovana u sklopu redovnih
aktivnosti Fakulteta da se na najbolji način predstavi potencijalnim studentima
u narednoj školskoj godini.

Učenike su predvodili direktor medrese
Nedžad-ef. Hasanović i hafiz Mirfad Fijuljanin a na Fakultetu za islamske
studije su ih dočekali dekan FIS-a hafiz dr. Almir Pramenković, prodekan mr.
Mustafa Fetić i Prof.dr. Mehmed Mešić predsjednik upravnog odbora FIS-a, kao i
profesor Enver-ef. Omerović.

Klikni za punu veli%u010Dinu

Nakon obilaska prostorija FIS-a u jednoj od učionica
organizovan je radni sastanak rukovodilaca FIS-a i učenika na kome su dekan
Pramenković i profesor Omerović izvršili prezentaciju studijskih programa.

Dekan hafiz Pramenković je posebno istakao da
na FIS-u postoji šest departmana ili studijskih programa na kojima studenti
mogu da steknu različita znanja iz islamskih nauka ali da FIS ima i departmane
na kojima se mogu upisati i ne muslimani. Ovo čini FIS jedinstvenim fakultetom
u regionu jer on je u stvari mini univerzitet na kome predaje 45 profesora, a
od toga 7 hafiza Kur'ana.

Klikni za punu veli%u010Dinu

Profesor Omerović je posebno naglasio koliko
znači za muslimana da u mjestu u kome se rodio radi, živi i studira. FIS je
velika blagodat od Allaha dž.š. i taj Fakultet je prvobitno kao Islamska
pedagoška akademija postavio temelje visokom obrazovanju u Sandžaku.

Klikni za punu veli%u010Dinu

Prezentacija se završila pitanjima koja su
učenici postavljali kako bi sebi još više pojasnili i približili FIS i kako bi
im to pomoglo da donesu ispravnu odluku i da se na proleće prijave i upišu da
studiraju na ovom fakultetu.

Nermin Gicić