Civilizacija koja negira Boga mora propasti

ImageU sekularizmu je čovjek obogotvoren, a bog očovječen kroz Isusa Krista, i to je jedna od
zamki sekularizma. Muslimani ne moraju da biraju izmeðu tradicije i moderniteta, to je isto kao da se bira izmeðu orginala i falsifikata. Islamska tradicija i savremenost nisu u
sukobu i lako je odabrati tradiciju kao original. Muslimanima je danas potrebno
autentično tumačenje
islama. Laž se isteruje dovoðenjem istine kao što se mrak isteruje dovoðenjem svjetla.

Fakultet za islamske studije iz Novog Pazara u okviru svojih
redovnih aktivnosti organizovao je u četvrtak 23. aprila 2009. godine još
jednu tribinu u Velikoj sali mešihata. Tema tribine bila je „Muslimani izmeðu tradicije i moderniteta“. Aktuelnost i značaj teme, i ime predavača Prof.dr Džemaludina Latića, kao i gosta tribine Glavnog
muftije Muamera ef. Zukorlića, privukli su veliki broj
vjernika tako da je Velika sala bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a ne

mali
broj
prisutnih je stajao sa strane.

Profesor doktor Džemaludin Latić je doktor tefsirskih nauka. Završio je dva fakulteta, Fakultet
islamskih nauka u Sarajevu i Filozofski fakultet u Sarajevu. Doktorske
disertacije odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine i na
Fakultetu islamskih nauka u sarajevu 1999. godine. Poznati je pjesnik, filolog
i islamski aktivista. Objavio je deset knjiga poezije i drame kao i mnoge
prijevode sa arapskog i engleskog jezika istaknutih islamskih autora. Trenutno
radi kao profesor na nekoliko visokoškolskih ustanova u regionu, meðu kojima su i Fakultet za islamske studije i Internacionalni
univerzitet u Novom Pazaru.

Prof.dr Latić je svoje predavanje započeo ajetima iz Kur'ana u kojima je spomenuo nedoumice Ibrahima a.s.
kada je on za „boga“ uzimao zvijezde, Mjesec i Sunce, ali je ubrzo
napuštao ta „božanstva“ jer su ona zalazila i
nestajala, a pravi Bog nikada ne nestaje.

Objašnjavajući samu riječ modernitet doktor Latić je naglasio da je ona nastala u
djelima filozofskog pravca prosvjetiteljstva prije 250 godina, kada su filozofi
razum stavili ispred svega, kao vrhovnog arbitra istine. Ta ideologija je
objavu, Sveto pismo u potpunosti udaljila od države i društvenih tokova života i uvela takozvani laicizam, princip u kome je sveštenstvo
i crkva ne mogu uplitati u poslove države.

„Na toj ideološkoj platformi su formirali ustanove u društvu
i politici, parlamente, ne vladine organizecije, državu i
zakone“ rekao je Latić i dodao „Ideolog tog takozvanog
‘svijetlog’ doba Volter je crkvu nazvao bestidnicom, i rekao je da će se u modernom dobu zakoni graditi na bazi razuma. Razum je postao
obogotvoren, istinito je samo ono što razum kaže da
je istina, razum je neuzubila objava. Ideologija ovih postavki je izam
ili modernizam, kao i sekularizam.“

U sekularizmu je čovjek obogotvoren, a bog očovječen kroz Isusa Krista, i to je jedna od
zamki sekularizma. U sekularizmu nema više apsolutnih istina koje se ne diraju.
U sekularizmu je sve relativizirano. Čovjek moderniteta je dunjalučar, i samo ga zanima materijalno bogatstvo, i njegovo
tijelo, a njihova religija je tržište i novac. Takva civilizacija
je osuðena na propast, jer je u njoj sve podreðeno sticanju materijalnih dobara i sebičnosti, a žene su obespravljene i koriste se kao
potrošna roba.

Govoreći o tradiciji profesor Latić je rekao da korijen riječi koja u arapskom jeziku označava tradiciju u prijevodu na naš jezik označava nešto što se uzima sa čistog izvora i prenosi se dalje: „Ovdje
se misli na tradiciju koju je Allah dž.š. sačinio u
svojeme vrelu i koju su Vjerovjesnici prenosili ljudima. Ta je tradicija uvijek
živa i ona postoji ali je u
krizi.“

Ljudi su takvi da ih uvijek lažna ‘božanstva’
zanesu i oni polete za tim ‘božanstvom’, ali laži budu i proðu. Tako su i Bošnjaci poletjeli za
komunizmom, pa kad je komunizam propao krenuli su u demokratiju, pa u
imitiranje zapada i tako stalno bježe od svoje tradicije i upadaju u
ideologije.

„Islamska tradicija je potcjenjena, mi smo zanemarili našu
tradiciju, ali je u našoj tradiciji naš spas i nju je Poslanik a.s. nazvao
svjetlosno uže.“rekao je profesor Latić.

Nakon profesora Džemaludina Latića prisutnim vjernicima se obratio glavni muftija Muamer ef. Zukorlić. Muftija je na početku svog izlaganja osvrnuo na uzroke
pojavljivanja sekularizma u Evropi istakavši da je kršćanstvo došlo u stadijum inkvizicije i da nije mogla pružiti svježinu svojim sljedbenicima, tako
da su oni lutajući i tražeći svježinu, aktuelnost i trajnu istinu
došli do sekularizma.

„Trajna istina je autentična Allahova dž.š. riječ. U tom pogledu tradicija za muslimane
znači kulturno naslijeðe nastalo kroz dugi period istorije koje na neki način odreðuje identitet jednog naroda“ rekao je
Muftija i dodao „Muslimani u dvadeset prvom vijeku ne osjećaju krizu identiteta. Islam je tema broj jedan u svijetu.
Nešto što je prevaziðeno i što nije aktuelno ne može biti tema broj jedan, a islamom se bave svi, i sociolozi i
psiholozi i oni koji pripadaju i ne pripadaju islamu zato što je poruka islama
nakon 1400 godina svježa i ne ostavlja ljude ravnodušnim.“

Da je islam ideologija i on bi bio prevaziðen, jer je ideologija produkt ljudskog uma, potiče od ideje i kao takva ne može da bude vječna, jer se stalno javljaju nove,drugačije i
bolje ideje. Svaka ideologija je ograničenog vijeka kako god ona izgledala
perfektno. Onaj ko ima moć napravi veliko, a dobri grade trajno.

„Ljudsko djelo ima dugotrajnost jedino ako se oslanja na
Allahovu dž.š. objavu, vječni izvor, koji se zove ljubav prema njemu,“ rekao je Muftija i
dodao „Kur'an kao garantovana vječna istina ima svježinu poruke u svim vremenima, zatim sunet i islamska misao su izvori
islamske tradicije, i zato je ona aktuelna kao život i
u dvadesetprvom vijeku.“

Muslimani ne moraju da biraju izmeðu
tradicije i moderniteta, to je isto kao da se bira izmeðu orginala i falsifikata. Islamska tradicija i savremenost nisu u
sukobu i lako je odabrati tradiciju kao original. Problem je
razumjevanje kod samih muslimana šta je to tradicija, pa muslimani skreću sa srednjeg puta i idu na jedanu krajnost i postaju poltroni
zapada ili na drugu krajnost i postaju ekstremisti ili teroristi. Muslimanima
najviše odgovara dijalog jer imaju istinu, i u dijalogu tu istinu je lako
prezentovati. Veliko je nasilje za islam i islamsku tradiciju kroz terorizam
predstavljati islam i istinu. Muslimanima je danas potrebno autentično tumačenje islama. Laž se isteruje dovoðenjem istine kao što se mrak isteruje
dovoðenjem svjetla.

Na kraju tribine dekan FIS-a hafiz dr. Almir Pramenković je proučio dovu, a prisutni vjernici su osetili
blagodati Fakulteta za islamske studije, i na direktan način kušali plodove postojanja i djelovanja ove obrazovne
institucije.

 

Nermin Gicić