Profesor John V. Stevens održao predavanje na Fakultetu za islamske studije

ImageProfesor dr. John V. Stevens sa Griks Univerziteta je
dana  29.04.2009. godine posjetio
Fakultet za islamske studijhe u Novom Pazaru i tom prilikom održao predavanje
na temu: ’’Mjere koje Ujedinjene nacije preduzimaju za ostvarenje vjerskih
sloboda – dali idu dovoljno daleko’’.

Predavanju su prisustvovali rukovodstvo,
profesori i studenti Fakulteta na čelu sa dekanom dr.hfz. Almirom
Pramenkovićem, kao i rektor Internacionalnog Univerziteta u Novov Pazaru dr.
Mevlud Dudić.  Predavanje je izazvalo
veliko inetresovanje i pažnju, a nakon toga su u srdačnom razgovoru profesora i
njegovih saradanika, te profesora Fakulteta za islamske studije razmijenjena
iskustva i pokazana želja za daljom saradnjom i sličnim susretima.


Informativna služba
Fakulteta