Danas je praznik za Bošnjake – Dan Bošnjačke zastave

ImageNajviši zakonodavni ipredstavnički organ Islamske zajednice, nasvom redovnom proljećnom zasijedanju, održanom 09.05.2009. god. uNovom Pazaru, uputio je čestitku svim pripadnicima bošnjačke nacionalnosti u Srbiji upovodu 11. maja, Dana bošnjačkenacionalne zastave. Tom prilikom, Sabor je obavezao sve ustanove i medžlise Islamske zajednice
na području Sandžaka da toga dana na svojim administrativnim objektima istaknu
zastavu Islamske zajednice i nacionalnu bošnjačku zastavu. 

Dan Bošnjačke nacionalne zajednice obilježava se 11. maja, a na osnovu
Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Odluke o potvrðivanju
nacionalnih simbola i praznika bošnjačke nacionalne manjine.

Dan bošnjačke nacionalne zastave je praznik i neradan dan u svim gradovima
i opštinama u Srbiji u kojima živi većinsko bošnjačko stanovništvo.

Najviši zakonodavni ipredstavnički organ Islamske zajednice, nasvom redovnom proljećnom zasijedanju, održanom 09.05.2009. god. uNovom Pazaru, uputio je čestitku svim pripadnicima bošnjačke nacionalnosti u Srbiji upovodu 11. maja, Dana bošnjačkenacionalne zastave. Tom prilikom, Sabor je obavezao sve ustanove i medžlise Islamske zajednice
na području Sandžaka da toga dana na svojim administrativnim objektima istaknu
zastavu Islamske zajednice i nacionalnu bošnjačku zastavu.

Poštujući odluku Sabora, danas su na svim objektima Mešihata Islamske
zajednice istaknute bošnjačka zastava kao simbol bošnjačke zajednice i zastava
Islamske zajednice.

Bošnjačka zastava može se istaći u svim zgradama i prostorijama lokalnih
organa i organizacija.

Povodom praznika Dana bošnjačke nacionalne zastave neće raditi Internacionalni
Univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za islamske studije, Medresa „Gazi Isa-beg“,
Mekteb „Rewda i Wildan“. Ovim povodom neradan je dan i za Gradsku upravu, javna
preduzeća, osnovne i srednje škole i druge ustanove i organizacije.

S.Fetić