Reisu-l-ulema u Džedi na Konferenciji ministara vakufa

ImageDžeda, 24. maj 2009. (MINA) – Na poziv ministra vakufa Kraljevine
Saudijske Arabije Šejha Saliha Abdulaziza Al-Šejha reisu-l-ulma dr.
Mustafa Cerić u pratnji muftija mostarskog Seida Smajkića i bihačkog
Hasana Makića prisustvuje Osmoj redovnoj konferenciji ministara vakufa
islamskih zemalja, koja se održava u Džeddi.

Riječ je o najvišem zvaničnom tijelu koje okuplja više od 50
zemalja svijata sa većinskim muslimanskim stanovništvom, gdje je islam
oficijelna religija. Pozivom bosanskohercgovačkom reisu-l-ulemi Kanferencija
ministara vakufa je pokazala da uvažava Islamsku zajednicu u Bosni i Hrcegovini
kao ravnopravnu članicu Konferencije a reisu-l-ulemu kao ravnopravnog sudionika
sa ministrima i muftijama zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Konferenciju
je otvorio Šejh Salih Abdulaziz Al-Šejh, ministar vakufa Saudijsk Arabije,  jučer navečer (subota 23.05.2009), a prvu
današnju sesiju vodio je ministar vakufa Egipta, Mahmud Zakzuk o temi: „Pouzdana
misao i uloga ministarstava vakufa u njezinoj realizaciji".

Na drugoj sesiji,
kojom je predsjdavao dr. Ahmed Tevfik, ministar vakufa Maroka o temi: „Meðuvjerski
i meðucivilizacijski dijalog", govorio je reisu-l-ulma dr. Cerić i u svom
govori izmeðu ostalog rekao:

-Na pitanje zašto
nam treba dijalog sa drugim i drugačijim lahko je odgovoriti, jer je islam  u biti vjera dijaloga o čemu svjedoči slovo i
duh Kur'ana, kao i nepogrešiva praksa Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s.

Kur'an je jasan:
– Svi ljudi su stvoreni od jednog muškarca i jedne žene, zatim su se ustrojili
po narodima i plemenima (ne zato da bi se meðusobno sukobljavali), već zato da
bi se meðusobno upoznavali, zato je najbolji onaj meðu njima koji je
najmoralniji… Takoðer, Alejhisselam je u Medini praktično pokazao da drugi i
drugačiji mogu i treba da žive zajedno sa muslimanima te da muslimani svoju
vjeru treba da dokažu kroz ljubav prema komšiji na način da musliman ne smije
zaspati ako zna da mu je komšija gladan, bez obzira koje vjere bio.

Dakle, lahko je
kako na kur'ansko-teorijskoj tako i na sunnitsko-praktičnoj razini pokazati da
je islam vjera dijaloga i suživota. Meðutim, na razini današnjeg povijesnog
konteksta muslimani teško dolaze do pravog odgovora na pitanje kako voditi
meðuvjerski i meðucivilizacijski dijalog. Meðu nama postoje dva isključiva
pristupa dijalogu – jedan koji je na granici asimilacije i drugi koji je na
granici izolacije. Hoću da razumijem da je namjera ove konferencije da se
izbjegnu ove dvije zamke te da se umjesto toga ponudi integracija utemeljna na
čvrstoj osobnoj vjeri, na snažnom kolektivnom znanju i na zdravoj povijesnoj
odgovornosti.

Dakako, ne smije
se nasjesti ni na ideju o sukobu civilizacija, koja ima za cilj da potiče i
održava tenzije izmeðu islama i Zapada, pod isprikom da su to dva
nekompatibilna svijeta. Da bismo to izbjegli, potrebno je da mi ulema podržimo
inicijative, koje su u ime muslimana pokrenuli kralj Saudijsk Arabije Abdullah
bin Abdulaziz Al-Saudu o Dijalogu meðu sljedbnicima religija na konfrenciji u
Mekki, zatim u Madridu te u Nju Jorku na Genralnoj skupštini UN-a, zatim
inicijativu bivšeg iranskog predsjdnika Muhammeda Khatmija o Dijalogu
civilizacija u Gnralnoj skupštinu UN-a, zatim tursko-špansku inicijativu o
Savezu civilizacija  (a ne  sukoba), te da pratimo i podržimo inicjativu
za meðukršćanski dijalog koja je artikulirana u vidu otvorenog pisma Papi
Bnediktu XVI, kojeg su potpisali 138 alima i intelektualca.

Sve to i drugo
što rade muslimani pojedinci i muslimanske organizacije na putu dijaloga govori
da su muslimani živo zaintresirani za meðuvjerski i meðucivilizacijski dijalog,
ali da ih svijet još nije dovoljno razumio zato što, moramo to priznati, ima
meðu nama i onih koji još uvijek svojom pričom i praksom otežavaju da prava istina
o našoj vjeri i kulturi dopre i do onih koji o nama imaju naslijeðene
predrasude i stereotipe.

No, naše je da
radimo i da se trudimo da u meðuvjrskom i meðucivilizacijskom dijalogu pokažemo
našu dušu suživota i tolerancije koja osvaja srca i duše i najljučih
neprijatelja. Treba vjrovati u mir, suživot i toleranciju i treba vjerovati u
lijepu riječ koja i gvozdena vrata otvara. Čestitam i zahvaljujem s ministru
vakufa Sadujsk Arabije Šejhu Salihu Abdulazizu Al-Šejhu što je na ovoj
konferenciji uvrstio temu o meðuvjerskom dijalogu i što mi je omogućio da
iznesem svoje mišljenje i stavove Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini o
ovoj temi – zaključio je svoj govor u Džeddi reisu-l-ulema dr.
Mustafa
Cerić.