Intervju Glavnog muftije i ministra u Vladi R.Srbije

Intervju Glavnog muftije sa Svetozarom Čiplićem, ministrom za ljudska i manjinska prava u Vladi R. Srbije.