Meðunarodni simpozijum

Image
Danas je na
Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazar otvoren  medjunarodni simpozijum na temu:
Mehmet Akif
Ersoy, kretanja i kulturne promene na Balkanu
. Organizator je
Internacionalnom univerzitet u Novom Pazar u saradnji sa Mehmet Akif Ersoy
fondacijom za umjetnost i ideje (Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfi). Simpozijum
će trajati tri dana, i imaće preko 40 učesnika.

 Program simpozijuma


 

Strana 1 od 2

I dan – 25 maj

 

 

 10:00 – 10:30

 

Prijavljivanje

 10:30 – 12:30

 

 Otvaranje

 13:00 – 15:00

 

 Prva sesija

 15:00 – 16:00

 

Ručak

 16:00 – 18:00

 

 Druga sesija

 18:00 – 19:00

 

 Prikazivanje filma o
Mehmedu Akifu Ersoy

 19:00

 

 Koktel i izložba

 

 

 

 II dan – 25 maj

 

 

 10:00 – 12.00

 

 Treća sesija

 12:00 – 13:30

 

 Pauza

 13.30 – 15:00

 

 Četvrta sesija

 15:00 – 16:00

 

 Ručak

 16:00 – 19:00

 

 Razgledanje grada

 19:00 – 20:00

 

 Večera na Univerzitetu uz kulturno-umjetnički
program

 

 

 

 III dan – 25 maj

 

 

 10:00 – 13:00

 

 Seanse

 13:30 – 14:00

 

 Zatvaranje

 14:00 – 15:00

 

 Ručak

 15:00 – 19:00

 

 Pauza

 19:00 – 20:00

 

 Večera na Univerzitetu uz kulturno-umjetnički
program