Amnesty international  U Srbiji se krše ljudska prava

ImageOrganizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u danas objavljenom izveštaju oljudskim pravima usvetu tokom 2008, u delu o Srbiji, koji je obuhvatio i Kosovo, navodi da je Srbija napredovala u hapšenju ratnih optuženika iprocesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, ali da jenastavljena diskriminacija manjinskih zajednica, kao inekažnjavanje zaetnički motivisano nasilje.

U izvještaju se govori
o stanju u Sandžaku, položaju u kojem se nalazi romska populacija, a najveći
dio je posvećen Kosovu.

Snimak stanja ljudskih prava u Srbiji koji je načinio Amnesty International dobar jei sveobuhvatan. Posebno treba pohvaliti činjenicu da se fokusirao na ekonomsku krizu kao izgovor zakršenje ljudskih prava.