SIK: Regionalizacija i kršenje vjerskih prava muslimana i Bošnjaka

Povodom aktuelnih pitanja regionalizacije Srbije i aktuelnih
pitanja kršenja vjerskih prava muslimana i Bošnjaka u Srbiji, SIK je na
sastanku čelnika održanog 1. jula 2009. god. razmatrao ova pitanja i kao
zajednički stav iznosi sljedeće ocjene: 

1.

Zabrinjavajuća je sve učestalija praksa kršenja i
nipodaštavanja vjerskih prava muslimana u Srbiji, a pogotovu u Sandžaku, kao i
aktuelni politički procesi kojim se ne uvažavaju vitalni interesi bošnjačke
manjine i svih graðana Sandžaka.

Kontinuitet negativnog odnosa prema muslimanima Bošnjcima
može se pratiti već od djelimičnog priznanja nacionalnog identiteta Muslimana
partijskim dokumentima koja su imala značenje državnih dokumenata na plenumima
centralnih komiteta u SFRJ i BiH , ŠTO JE 1961. U POPISU REZULTIRALO MOGUÆNOŠÆU
IZJAŠNJAVANJA KAO MUSLIMAN U ETNIČKOM SMISLU, a 1971. mogućnošću izjašnjavanja
kao Musliman u etničkom nacionalnom smislu sa velikim slovom M u značenju imena
za nacionalnost. Do tada se muslimanima nije priznavala etnička osobenost i mogli
su se izjašnjavati samo kao Srbi, Hrvati ili Crnogorci muslimanske
vjeroispovijesti ili kao neopredijeljeni. Djelimičnost priznanja ogledala se u
nemogućnosti formiranja nacionalnih i kulturnih institucija dok se jezik zvao
srpskohrvatskim. Tu su osnove permanentnog negiranja nacionalnog identiteta
Bošnjaka -Muslimana kao brozovske nacije, novokomponovane nacije i tome slično.

Plan „Ram“ sa početka 90-ih godina, koji je pratila
antimuslimanska propaganda na pozicijama Garašaninovih ideja, zagovarao je
neminovnost raspada SFRJ te podjele BiH, što je u agresiji na Bosnu praćeno
genocidom, etničkim čišćenjem i protjerivanjem muslimana, a u Sandžaku je
pratila propaganda o srpskoj ugroženosti i iseljavanju, te pripremanja
političkog terena za opravdavanje nasilja koje će biti primjenjivano. Sve ovo
je zabilježeno u brojnim dokumentima mnogih organizacija za zaštitu ljudskih
prava. Ova politička situacija usloviće i pojavu ekstremnih shvatanja kod
sandžačkih Bošnjaka, što je pothranjivano službama bezbjednosti, te pisanjem
listova kao što su „Politika“ i druga glasila.

 

2.

Islamofobija i antiislamska propaganda, otvorena ili
prikrivena, i danas traje, a naročito je pojačana od 11. septembra i rušenja
Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, te pojavom Al Kaide. Razvoj
islamofobije u svijetu pod izgovorom borbe protiv terorizma (Irak, Afganistan, slučaj
Gvantanamo, Bušova politika linije zla, optužbe protiv Irana za proizvodnju
nuklearnog oružja, pojava bijele Al Kaide i drugo) samo su neki od pokazatelja
koji nas uvjeravaju da i ovo što se dešava u Srbiji, u kojoj su na političkoj
sceni desničarski elementi u prednosti (bez nacionalnih manjina Tadić ne bi bio
predsjednik), nalazi plodno tle za nastavak starih politika prema islamu.

 

3.

U uslovima otvorene ili prikrivene islamofobije vrlo je
značajno za Bošnjake i druge muslimane da postoji jak centar koji bi mogao da
prati ta kretanja i parira tim propagandama, kao što, na primjer, radi Savez
jevrejskih opština koji momentalno reaguje na svaki antisemitski akt ispoljavanja.
Bošnjaci trebaju da budu svjesni da su prošli genocid po osnovu svoje vjerske
pripadnosti i svako otvoreno ili prikriveno ispoljavanje antiislamizma jeste
opravdavanje tog gnusnog čina.

Ovaj centar bi bio stožer odbrane od napada na islam, kao i
tendencioznih, zlonamjernih i iskrivljenih tumačenja islama i njegovih
vrijednosti. On ne bi bio koristan samo muslimanima, već i graðanima svijeta, afirmišući
vrijednosti islama prema miru, suživotu, jednakosti, uvažavanju razlika, afirmacije
vrijednosti univerzalnih humanih poruka Kur'ana kao Božje riječi i Objave sa
porukama koje se ne mogu naći ni u jednoj drugoj svetoj knjizi, ili pak
dezinformacije o Šerijatu kojim se plaši javno mnjenje, a da se pritom
zaboravlja da je on bio u upotrebi u Kraljevini Jugoslaviji u domenu porodičnog
prava i da su postojali i posebni šerijatski sudovi i tome slično. Dakle, postoji
ogroman prostor gdje se mora djelovati u suzbijanju ove negativne propagande.

 

4.

Činjenica je da izvjesne bivše jugoslovenske republike, sada
nezavisne države (Slovenija, Hrvatska) nemaju RIJASETE. Što se Srbije tiče
stvar je dovoljno jasna da je formiran uz pomoć nekih bošnjačkih ili
pseudobošnjačkih političara kao njihov privatni rijaset. Valja se samo sjetiti
izjava beogradskog muftije Jusufspahića da „muslimani za vrijeme Miloševića
nisu bili ničim ugroženi“. Samo uz blagoslov zvanične politike mogao je biti
registrovan jedan ovakav rijaset, tim prije ako se zna da ne postoje nikakve
vjerske razlike koje bi duplirao vjerski identitet organizacije, pa je jasno da
je time prekršen Zakon o vjerskim zajednicama.

 

5.

SIK smatra da je orjentacija prema Sarajevu pozitivna, a ne
samo prirodna, jer je

Sarajevo

kao duhovni i kulturni centar Islamske zajednice sposobno da se intelektualno, organizaciono,
obrazovno, moralno, kulturno, kao i svetovno bori i nosi sa sve izraženijom
islamofobijom. Vjerujemo da je kadro da se bori protiv dogmatizma u samim
redovima Islamske zajednice, kao i samih sekti koje propovijedaju fanatizam i
radikalizaciju, a da pritom ni jednim atomom ne ugrožava niti države niti
narode u kojima islamske zajednice djeluju. Naprotiv, ovime samo doprinose
boljem razumijevanju vjernika svih konfesija, pa nam je čudno ponašanje
državnih organa kao što su izjave ministra vjera povodom posjete reisuleme
Cerića Sandžaku.

 

6.

Te izjave su antiustavne i protivzakonite. Ustav i Zakon
vjerskim zajednicama propisuju ravnoravnost i autonomnost u ureðivanju svoje
organizacije. Primjera radi, sjedište SPC je u Beogradu, a poznato je da ova
crkva djeluje svuda u svijetu gdje ima Srba, pa je neizostavno pitanje po kojoj
to logici je smetnja da Sarajevo bude centar Islamske zajednice.

 

7.

Po Zakonu ne postoji državna religija, ali smo svjedoci da
se SPC-i DODJELJUJU OBJEKTI PREDUZEÆA koji nikada nisu bili u njenom vlasništvu,
a istovremeno se Islamskoj zajednici ne vraća ono što je od nje oduzeto. Umjesto
toga objekti od prvorazrednog kulturnog i istorijskog značaja se privatizuju. Ovo
je direktno kršenje Okvirne konvencije koje je Srbija potpisnik.

 

8.

Postavljamo pitanje:

– Zašto se ministar vjera zgražava na izjave reisuleme
Cerića o ugrožavanju

vjerskih prava?

– Da li su obnovljene džamije u Beogradu i Nišu i drugi
objekti od nedavnih paljevina, zašto se džamija u Niškoj tvrðavi koristi u
druge svrhe i zašto joj je porušen minaret?

– Kako se štite objekti islamske kulture. Neka ministar doðe
da vidi u kakvom je stanju novopazarski hamam i drugi islamski spomenici
kulture.

– Zašto se ne reguliše pitanje adekvatne ishrane u vojsci za
muslimane (u Kraljevini to nije bio problem)?

– Zašto u Beogradu ne postoji muslimansko groblje, ili zašto
se ne dozvoljava izgradnja novih vjerskih objekata kad se zna za uvećane
potrebe vjernika – od 104 beogradske džamije ostala je samo jedna i ona je
nedavno paljena.

– Ako se muslimani ne prebijaju po ulicama onda im se ni
prava ne krše. Da li je to kriterijum poštovanja vjerskih prava za pomenutog
ministra?

– Trebamo li da ukažemo da je štampa ponovo puna govora
mržnje prema muslimanima i da permanentno podgrijava antimuslimanska
raspoloženja?

– Pitamo ministra zašto niko od državnih organa ne reaguje
na ovu pojavu?

– Pitamo zašto je državna tajna suðenje vehabijama.

Imamo, dakle, puno pitanja, na primjer: Zašto niko od onih
dobro poznatih novinara koji su sijali mržnju prema islamu i muslimanima nikada
nije ni prozvan niti pomenut? Mi ih nismo zaboravili, a zna se da je na Nirnberškom
procesu vlasnik „Šturmera“ bio osuðen na vješanje zbog antisemitizma i da je
kazna izvršena.

Svjedoci smo da se, umjesto ozbiljnog suočenja sa svim ovim
stvarima i faktima, stvara jedna neozbiljna situacija i atmosfera, izmeðu
ostalog, pomognuta i političkim faktorom iz samih redova Bošnjaka kojima je
Beograd postao bliži ne samo od Sarajeva, nego i od Novog
Pazara.

 

9.

Osvrnućemo se i na aktuelno pitanje regionalizacije. Ukidanje
autonomije Sandžaka 1945. pokazalo se kao istorijski pogrešan potez koji je
doveo do nazadovanja oba dijela Sandžaka, podjelu Bošnjaka na dva dijela i ova
podjela se pokazala posebno kobna za onaj dio Sandžaka koji je ostao u Srbiji. Ovo
zbog toga što se Srbija u SFRJ nije tretirala kao nerazvijena republika, a
Sandžak je bio najnerazvijeniji region u SFRJ, KOJI JE OSTAO ZAPOSTAVLJEN SVE
DO KRAJA 1960. GODINE. Ovoj zapostavljenosti i marginalizaciji doprinijela su
dalja razbijanja njegove cjelovitosti na Kraljevo i Užice. Time je ostavljen u
bespuću mimo svih razvojnih planova. Na primjer, put Sjenica-Prijepolje nikada
nije završen, da bi tek krajem 80-ih godina ova dva grada bila povezana
zaobilazno preko Zlatara.

Kako se aktuelnom regionalizacijom i dalje nastoji na ovoj
podjeli, gdje jedan broj opština treba da pipadne Centralnoj Srbiji a drugi
Zapadno-moravskom regionu, to ovaj koncept regionalizacije smatramo
neadekvatnim i pogrešnim i najmanje što možemo učiniti to je da pozovemo sve
poslanike iz redova Bošnjaka da ne glasaju za ovaj prijedlog zakona. Mislimo
pri tom i na one Bošnjake koji su na listama ne samo bošnjačkih stranaka.

 

10.

SIK smatra da pitanja koja su predmet ove rasprave čine
strateške odrednice kojim se trasira i odreðuje sudbina naroda, da su ona
pitanja opstanka kao nacionalnog identiteta, te da u svemu ovome treba imati i
svijest o neprihvatljivom izjednačavanju vjere i etniciteta, te se opravdano
postavlja pitanje zašto je toliko otvoreno napadnut vjerski identitet Bošnjaka
u Srbiji. Nama se čini da ima veze sa atrofijom političkih subjekata i kvazi
nacionalnih institucija, te vitalnosti vjerskih institucija ovog naroda.

11.

SIK je od donošenja novog Ustava imao vidljivu aktivnost na
ukazivanju posljedica koje će proizvesti. Ukupna situacija u Srbiji, odnos
prema okruženju u regionu i mnoge druge stvari čine unutarnji kontekst prilično
neadekvatnim kako bi se ove stvari odgovarajuće razriješile.

SIK podsjeća da je ova zemlja potpisnik mnogih dokumenata
koja garantuju ljudska prava. To bi trebalo i da obavezuje na njihovo
poštovanje. Sve aktuelno nedvosmisleno pokazuje da mnoga pitanja vezana za
manjine nisu razriješena, a kada je Sandžak u pitanju i dalje ostaju otvorena, što
je istovremeno i poziv svim subjektima ovog naroda i prostora da se probude iz
svog letargijskog sna, a pogotovu političkim strankama i tijelima da se
ozbiljno suoče sa aktuelnom situacijom.

 

Sandžački intelektualni krug