Danas nas ne ubijaju, ali nam otimaju dušu

ImageObraćanje Muhameda Filipovića i Fatmira Alispahića na otvaranju VIII susreta bošnjačke omladine u Visokom

U amfiteatru Medrese "Osman-ef. Redžović" – Čajangrad otvoreni su VIII
susreti bošnjačke omladine,  koji se održavaju u Visokom u periodu od
17. do 21. jula 2009. godine, a čiji je organizator Omladinsko
udruženje "Bedem".

Na otvaranju su se, kao specijalni gosti, obratili akademik prof. dr. Muhamed Filipović, koji je otvorio susrete, i mr. Fatmir Alispahić. Oni su govorili o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima i o nepravednom odnosu Evrope prema jednom autentičnom evropskom narodu kojemu se nastoji nametnuti krivica zbog njegove islamske vjere.
         – Nama se oduzima prostor životni, nas se pljačka, naša ekonomska dobra su prešla u ruke drugih, nama se želi reći da smo nesposobni, da ništa naše ne vrijedi, kompromitiraju se naše institucije, od reisu-l-uleme i Rijaseta do univerziteta, jer se želi reći da nemamo legitimaciju normalnih ljudi da bi živjeli u Evropi, a vrhunac svega je ove segregacija koju je izvršila Evropska unija – rekao je, izmeðu ostalog, akademik Filipović.
Fatmir Alispahić je rekao da mladi i samosvjesni Bošnjaci trebaju biti nosioci jednog novog i odvaženog sistema mišljenja u bošnjačkom narodu, čemu prethodi suočenje sa realnošću kontinuiteta genocida i transhistorijskog nastojanja da se unište i Bosna i Bošnjaci.
      – Borba za opstanak počinje sa razumijevanjem realnosti. Danas nas ne ubijaju, ali nam otimaju dušu, uništavaju i mijenjaju naš narodni i vjerski identitet. Genocid je nastavljen, drukčijim sredstvima, ali sa istim ciljevima – rekao je Alispahić.