U Sjenici osnovana Kancelarije za dijasporu

ImageU Sjenici
je osnovana Kancelarije za dijasporu, koja će imati zadatak da našim
graðanima, koji žive u inostranstvu, pomogne i pruži informacije,
prilikom rješavanja administrativnih problema, pospješi njihovo
meðusobno povezivanje, kao i povezivanje sa matičnim gradom.

 

Potpredsjednik Sandžačke dijaspore za Nemačku Hasim Kolašinac kaže da će osnivanje ove Kancelarije biti od obostrane koristi.

“Važno je povezati i upoznati ljude, kako bi onda mogli i pomagati jedni drugima“, kaže Kolašinac.

Novoosnovana
Kancelarija je u subotu veče u hotelu „Bor“ organizovala sasatnak, na
koji su bili pozvani predstavnici dijaspore, kojem je, meðutim,
prisustvovao veoma mali broj njih.