Promocija magazina “Semerkand” iz Sarajeva

ImageBijelo Polje – U organizaciji Vjerskoprosvjetne službe
Mešihata IZCG, u Bijelom Polju je u ponedjeljak, 03.08.2009.god., u
prostorijama gradske Gasulhane održana promocija porodičnog magazina Semerkand.

Redakcijski tim Semerkanda na čelu sa hafizom Nedžadom
Æemanom, sažeto, jezikom činjenica, prisutnima su predstavili potrebu
postojanja ovog porodičnog časopisa u sadašnjem vremenu.

Hfz. Æeman je, nakon što je iskazao zahvalnost na toploj
dobrodošlici, izrazio radost što je je po prvi put u Crnoj Gori, meðu braćom
muslimanima. On je istakao da odabirajući naziv Semerkand, aludirajući na jednu
od prijestonica islamske pismenosti, kulture i visokog civilizacijskog stupnja
življenja, hoćemo ukazati da naš porodični život treba biti grad. Grad je
simbol ureðenosti, skladnosti, svrsishodnosti. Kako je Semerkand gradila
plemenita vjera islam, tako i naš „grad“, što će reći naš život treba graditi
vjera.

Nakon brojnih korisnih savjeta i preporuka koje je uvaženi
hafiz uputio prisutnima, riječ je uzeo profesor sa katedre tefsira Fakulteta
Islamskih nauka u Sarajevu, ujedno i član redakcije Semerkanda Dr. Almir Fatić.

Dr. Fatić se je takoðer zahvalio domaćinima na prijemu. Njegovo
obraćanje kroz pojašnjenje nekoliko značajki postojanja Semerkanda. Prije
svega, Semerkand je porodični časopis, lišen politike, vijesti, suvišnih
informacija. Konceptiran je da na lak, lijep i pristupačan način svim članovima
porodice ponudi vrijednosti islamskog učenja. Zato je ovaj časopis skromni
doprinos očuvanju porodice i porodičnih vrijednosti nastalih na tekovinama
islamskog učenja. Dr. Fatić je posebno podvukao da Semerkand promovira učenje
Ehlu-Sunneta i stavove ehlu-sunnetske uleme, te da mi kao muslimani Balkana
uvijek s ponosom trebamo isticati svoju Ehlu-Sunnetsku pripadnost.

Na kraju, glavni imam Odbora Islamske zajednice Bijelo
Polje, Enis ef. Burdžović se gostima zahvalio na uloženom trudu, napominjući da
je ovo svojevrstan uvod u druženje muslimana Crne Gore sa Semerkandom.
Semerkand je u utorak, sa podne namaza predstavljen u Plavu, a sa akšam-namaza
u Rožajama.

 

Enis ef. Burdžović

www.monteislam.com