Iftar u Kamešnici

Glavni muftija je boravio na iftaru u Kamešnici gdje su ga ugostili vrijedni Pešterci.