Vjerski program – Pripreme za Bajram i Hadždž

Vjerska emisija koju ureðuje Media centar Islamske zajednice a koja je emtovana 17.09.2009. godine na Regionalnoj televiziji u Novom Pazaru voðena je na temu priprema za Bajram i pripreme za Hadždž. Gosti su: Bekir ef. Makić i mr. Hajrudin ef. Balić.