Fenomen Reisofobije

ImageFatmir Alispahić
privodi kraju rad na svojoj novoj knjizi pod naslovom „Reisofobija", u
kojoj analizira prethodnih pet godina hajke na reisu-l-ulemu dr. Mustafu ef. Cerića
i sa obiljem materijala i faksimila dokazuje da su ovi napadi strateški
osmišljeni s ciljem podrivanja i rušenja najstarije bošnjačke institucije, kako
bi bošnjački narod ostao bez ijednog institucionalnog autoriteta. Autor je
ustupio dio iz knjige koja bi se trebala pojaviti do kraja godine.

Piše: Fatmir
Alispahić

Moglo bi se
zaključiti kako je reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić najveći negativac i u
povijesti i u današnjici Bosne i Hercegovine. Nikada ni o kome nije pisano tako
obilno, i tako negativno, kao o reisu Ceriću. Čak ni komunističko društvo
Josipa Broza nije bilo toliko opsjednuto „narodnim neprijateljima" koliko
je ovo dejtonsko društvo opsjednuto reisom Cerićem. Stiče se utisak kako
nekoliko sarajevskih listova ne postoje zbog informiranja javnosti, već zbog
ubjeðivanja javnosti kako je reis Cerić glavni problem Bosne i Hercegovine. Ako
bi neko za nekoliko decenija listao sarajevsku štampu našeg vremena, mogao bi
zaključiti kako je prosperitet dejtonskih naroda bio blokiran stalnom potrebom
reisa Cerića da javno priča. Ko je vidio da se ahmedija miješa u društvena
pitanja, koja su izvan klanjanja u džamiji i na dženazama?! Kada fratri i
popovi govore o istim temama, onda to nije političko kršćanstvo, kao što je ovo
tzv. politički islam. I kada po državnim ustanovama u krajevima sa srpskom i
hrvatskom većinom vise krstovi/križevi, ikone sa slikama Isusa Hrista i raznih
svetaca, sve to nije napad na sekularnu državu, već, bezbeli, multikultura. Šta
bi se tek dogodilo kad bi u krajevima sa bošnjačkom većinom kancelarije
državnih organa bile ukrašene levhama?! Očiti upad kršćanstva u prostor
sekularne države ne zanima nikoga, dok briga Islamske zajednice za vjernike i
njihove društvene probleme bivaju izvikivani kao napad „političkog islama"
na sekularizam. To je realnost dejtonske Bosne. …Razbošnjačene Bosne.

Mediji oblikuju
svijest, proizvode sliku stvarnosti, a medije oblikuje karakter ekonomske i
političke moći, koja se kroz dejtonske reforme apsolutizirala u velikosrpskom i
velikohrvatskom pobratimstvu. S obzirom da ovo pobratimstvo ima profiliranu
geneologiju, koja se zakonomjerno i isključivo formirala na ambiciji uništenja
Bosne i Bošnjaka, dobivši Dejtonskim sporazumom nezvaničnu verifikaciju,
ustanovljena je ideologija, sa planom i programom. Napade na reisa Cerića
nemoguće je razumijevati bez konteksta ideološke zainteresiranosti
velikosrpskih i velikohrvatskih snaga za promjenom karaktera genocidne agresije
na Bosnu i Bošnjake, a što je u interakcijskoj relaciji sa procesom ateizacije
Bošnjaka kroz nametanje uvjerenja da je islam kriv za sve bošnjačke nevolje.
Odnosno, što bude više Bošnjaka spremnih da krivicu naðu u sebi, u islamskog
korijenu svoga narodnosnog bića, to će biti lakše preoblikovati genocidnu
agresiju u graðanski rat, i otupiti pravo žrtve na satisfakciju, a čime bi
pobratimi iz Karaðorðeva morali zauzdati ambicije prisvajanja Bosne. Na ovaj
način, preko blaćenja reisa Cerića i destabilizacije najstarije bošnjačke
institucije, Islamske zajednice (1882), nastoji se kao društvena i demokratska
vrlina uspostaviti bošnjački otpor prema islamu, a time i prema bošnjačkoj
žrtvi, koja je ubijana zbog svoje vjere i tuðe nevjere. U protivnom, ako bi
Bošnjaci bili u vjeri koliko i susjedni narodi, u vjeri kao osi narodnog bitka,
dogodilo bi se da bošnjačka žrtva zaživi kao politički i moralni kompas
bošnjačke zajednice, a što bi razbrkalo planove za dejtonskom minorizacijom
Bošnjaka i svoðenjem Bosne i Hercegovine na  geografski pojam. Stoga se
konfrontacija Bošnjaka i islama nameće kao glavna operacija šefova dejtonskog
režima, a carski rez te operacije jeste proizvodnja bošnjačke mržnje prema
svome vjerskom poglavaru, odnosno, prema instituciji i hijerarhiji Islamske
zajednice.

Činjenica je da
su Bošnjaci bivali žrtve genocida u kontinuitetu isključivo zbog svoje vjere,
din islama, a ne zbog toga što su miroljubivi stanovnici Bosne. Zbog bošnjačke
vjere je izostala i reakcija meðunarodne zajednice, koja se u mnogim genocidnim
epizodama iskazala kao saučesnik u zločinu. Masovne grobnice i masovne šutnje
danas su zamijenjene sofisticiranim specijalnim psihološkim ratom koji se vodi
protiv Bošnjaka, i koji daje konkretne rezultate u smislu regrutiranja sve
znatnije, još malo pa kritične mase Bošnjaka koji će islam, a ne velikosrpski i
velikohrvatski fašizam, prihvatiti kao glavnog krivca za ratne strahote i
poratna, dejtonska poniženja.

Pitanje je da li
bi dejtonska islamomržnja bila drukčija, blaža, milostivija da je na mjestu
reisu-l-uleme neko ko bi se uklapao u zapadne i srpsko-hrvatske mjere
prihvatljivog islama. Dakako, islam se može prihvatiti ili ne, a ne može se
stiskati ili razvlačiti u neislamske kalupe i afinitete. No, kada kažemo
„prihvatljiv islam" onda mislimo na preporuku zatvaranja islama u džamije,
u namaze i dove, i na odricanje islamu prava da bude dinamično protkan kroz
kulturalnu, ali i društvenu, moralističku praksu jednog muslimanskog naroda.

Od povlačenja
Turske Carevine do danas aktivna je ambicija svih režima da se islam u Bosni,
ali i na južnoslavenskim prostorima, podredi mjerama trpećivosti pravoslavnih i
katoličkih susjeda, odnosno, stranih okupatora. Austro-Ugarska je odmah po
okupaciji kao strateški cilj postavila izvlačenje bosanskih muslimana ispod
okrilja Carigradskog Mešihata, iako su Berlinskim ugovorom i Istanbulskom
konvencijom Bošnjacima garantirane veze sa Šejhu-l-islamom u Istanbulu.
Diplomatskim pritiscima Austro-Ugarska je isposlovala da Šejhu-l-islam 22. III
1882. imenuje Bošnjaka za bosanskog muftiju, čime je začeta uspostava zasebnog
islamskog starješinstva u Bosni i Hercegovini. Pošto u Istanbulu nije bilo
reakcija na carski dekret od 17. X 1882. kojim je hadži Mustafa Hilmi ef.
Omerović imenovan za prvog reisu-l-ulemu, a potom uspostavljena i institucija
Rijaseta, to je dalo za pravo Zemaljskoj vladi da mnoga islamska pitanja
rješava bez konsultacija sa Rijasetom. Takvo je bilo pitanje vakufa, recimo.

Austro-Ugarska se
prema Rijasetu i reisu-l-ulemi odnosila kao prema carskim podanicima, a to će
biti obrazac kojeg će preuzimati i naredni režimi, u ambiciji da manifestacije
islama prilagode minimumu svoje tolerancije. Već izborom sarajevskog muftije
Hilmi ef. Omerovića za prvog reisu-l-ulemu promovirana je intencija da se
biraju „podesne ličnosti", a ef. Omerović je povjerenje okupatora zadobio
još kada je odmah nakon okupacije objavio fetvu kojom poziva Bošnjake da
prihvate vojni zakon Austro-Ugarske. Mjereno kantarima dejtonske
„podesnosti", režimu bi odgovarao reisu-l-ulema koji bi islam zatvorio u
ibadetske okvire, te mu odrekao senzibilitet za stvarnost i probleme vjernika.
Još ako bi ta ličnost kazala koju riječ na temu „vehabijske
opasnosti",  režim bi dobio zvijezdu islama po svojoj mjeri. Napose,
medijsko forsiranje nekoliko profesora sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,
koji su slikanje po televizijama i novinama kaparisali bjesomučnim kritikama
reisa Cerića, izmišljanjem vehabijske opasnosti, sataniziranjem mudžahedina –
dokazuje tendenciju izgradnje profila prihvatljivog islama i prihvatljivog
reisu-l-uleme. Od prvog reis-efendije Omerovića, do trinaestog reis-efendije
dr. Cerića, na različite načine, ali s istim ciljem, iskazivane su i uglavnom
realizirane namjere režimske kontrole i cenzure nad djelovanjem reisu-l-uleme.

Samo kroz jedan
kratak period sredinom 90-tih godina, u vrijeme agresije i neposredno poslije,
dok je vlast u Sarajevu suverenije odlučivala o bošnjačkim pitanjima, Islamska
zajednica nije bila izložena pritisku režima, niti je pržena medijskom lupom.
Iako je izmišljanje islamske opasnosti bilo okosnica velikosrpske i
velikohrvatske propagande, ono je sve do 2000-tih uglavnom držano izvan
Sarajeva. Dva momenta su pogodovala, ali i koincidirala, useljavanju
islamofobije u sarajevski medijski prostor: prvo, reforma i restruktuiranje
javnog rtv sistema, čime je državna RTVBiH izuzeta iz kontrole bosanskih snaga
i predata dejtonskim logikama raspodjele; time su velikosrpska i velikohrvatska
ideologija dobile državnu formu za promociju islamske opasnosti kao protuteže,
a potom i uzroka, svemu što se dogodilo; drugo, refleksije 11. septembra su u
korelaciji sa ambicijama nove vlasti SDP-Alijanse da se izmišljanjem tzv.
islamskog terorizma postane američki partner i miljenik, rezultirale
rasplamsavanjem islamofobije na državnim rtv servisima, ali i po tzv. neovisnim
medijima koji su sponzorirani izvan bosanskog duhovnog kruga; tada ustanovljeni
mehanizam forsiranja islamofobije nije prevaziðen, niti je prokazan kao poluga
nastavka agresije na Bosni i na Bošnjake, već je ojačan i proširen, tako da
danas islamofobičnost i otpor prema islamu egzistiraju kao demokratske norme i
preporuke. U kadrovskoj hijerarhiji dejtonske Bosne se malo šta može biti kao
musliman koji ide u džamiju, ali se mnogo šta može postati kao Bošnjak koji
recitira himnu probitka: reis je…, vehabije su…, mudžahedini su… Tu
dakako mislimo i na politiku koja egzistira od bošnjačkih glasova, na ono što
obično zovemo „bošnjačkom političkom", a što je u godinama pometnje
razasuto, razjedinjeno, isprepadano i na kraju upregnuto da šutnjom i
odobravanjem služi nebosanskim gospodarima bosanske sudbine.

Upravo je šutnja
riječ oko koje ćemo privezati ovu uvodnu priču. Šutnja je preporuka svakome
Bošnjaku koji računa na mrvice dejtonske milostinje, dok je progovor o
bošnjačkoj potlačenosti grijeh koji se ne prašta, jer razotkriva privid
demokratije, humanosti i mira, te pred antifašističku savjest postavlja
realitet nastavka genocida nad Bošnjacima: raseljavanja, zastrašivanja,
prisiljavanja na zaborav, ekonomskog i kulturnog minoriziranja… Od
austrougarskih vremena na ovamo svi su režimi nad Bosnom bili obavezani da se
pred diplomatskim sudijama prikažu kao baštinici ljudskih prava, pa bi im više
smetao gubitak kontrole nad istinom, nego sama istina o potlačenim i
proganjanim Bošnjacima. Stoga se više energije ulagalo u sankcioniranje onih
koji istinu šire, nego onih koji takvu istinu proizvode. Kroz decenije
taloženja bošnjačkog straha od istine o svome stradanju, u narodnim se
umotvorinama čak iskreirala vrlina šutnje. Dala bi se načiniti lista rijetkih
Bošnjaka koji su stradavali samo zato što su se usudili primijetiti razliku
izmeðu režimskih proklamacija o ljudskim pravima, a evo i demokratije, i
realiteta u kome je najbrojniji bosanski narod u kontinuitetu bivao
marginaliziran i ponižavan. Prvi reisu-l-ulema koji se izdigao iznad ništavila
šutnje, i koji je zbog toga progonjen, bio je Mehmed Džemaludin ef. Čaušević.

Kada je reis
Čaušević početkom 1919. godine, u intervjuu za francuski „Le Temps",
progovorio o poratnim zločinima nad muslimanima, od njega je iz vladinih
krugova u Beogradu u više navrata posredno traženo ili da demantira navode, ili
da bude spreman na prijevremeno penzionisanje, s obzirom da je istina o tim
zločinima u meðunarodnim okvirima štetila ugledu i planovima Kraljevine
Jugoslavije. Iako je reis Čaušević već izvještavao vladu u Beogradu o zločinima
nad muslimanima, i tražio zaštitu muslimana, tek njegov javni progovor o tome
je pobudio reakciju, ali ne na planu zaštite muslimana, već u cilju skrivanja
istine. Za razliku od vladinih diplomatskih, represivnih manira, srpska javnost
je bila otvorena i agresivna, jer je za reisa Čauševića ustvrdila da
je „eksponent crno-žutog režima u Bosni i Hercegovini, koji je samo
formalno, no ne i suštinski poražen u ovoj pokrajini". List „Srpska
zora" je išao tako daleko da je ustvrdio kako je „na sramotu što je
Čaušević još uvijek reisu-l-ulema", te da „srpski narod očito slabo uči i
ne zna vladati". Ovo posljednje je očito bila preporuka da bi umijeće
vladanja značilo smjenjivanje takvog reisu-l-uleme. U reakcije koje je izazvao
reisov intervju „Le Tempsu" dalo bi se analitički porinuti, ali njihova
suština je u brutalnoj osudi slobode reisu-l-uleme ef. Čauševića koji se usudio
da javno govori o zločinima nad muslimanima i remeti privid demokratičnosti i
civiliziranosti kojeg je Kraljevina nastojala prikazati u Evropi.

A evo šta je reis
Čaušević, izmeðu ostalog, rekao francuskom novinaru: „Tisuću ubijenih ljudi, 76
sprženih žena, 270 razorenih i opljačkanih sela, to je bilanca koju mi
muslimani imamo zapisati na blagdan poroðenja ove Jugoslavije, kojom bi htjeli
svom dušom služiti. (…) Mi ćemo nepravdu podnositi, državni se poslovi mogu
bez nas voditi, ali nek se poštuje barem naš život, naša čast i imetak. Zar je
previše, ako to tražimo?"

U analogiji sa
današnjom situacijom, u kojoj se reis Cerić kontinuirano i brutalno progoni
jer, kao onomad i reis Čaušević, govori o ugroženosti Bošnjaka, ima jedan
detalj koji kazuje da je u bošnjačkoj političkoj javnosti onomad bilo više
senzibiliteta i hrabrosti, nego što ih ima danas. Reis Cerić je ostavljen od
bošnjačke politike i političara, koji se oko Islamske zajednice zavrte samo u
predizborno vrijeme, zbog prikupljanja glasova, dok u meðuprostoru, kada reis
biva napadan zbog javne odbrane i solidarisanja sa napadnutim i obespravljenim
Bošnjacima, nema nikoga ni da zaštiti ugrožene Bošnjake, ni da zaštiti reisa.
Reis Čaušević je imao hrabriju političku elitu, sudeći po činjenici da je
„Pravda", glasilo JMO, imalo kuraži da u zlo i neizvijesno doba, kada je
ubijanje i pljačkanje muslimana bilo svakodnevna realnost, istakne kako je
„napad na reisu-l-ulemu napad na 600.000 bosansko-hercegovačkih
muslimana".

„Srpske novine
koje vjerno bilježe i ističu ako je koji zanešeni i nesavjesni musliman i jedan
šamar udario pravoslavnom, dobro vide i dobro čuju šta se danas zbiva s
muslimanima, ali ako to neko od muslimana istakne, pa makar to bio i Reisu-l-ulema,
to mora biti laž, podvala, infamija…" – pisala je „Pravda".

Ovaj slučaj oko
intervjua francuskom „Le Tempsu" bit će samo početak velikosrpskog
anatemisanja reisa Čauševića, koje će potrajati do njegovog penzionisanja na
vlastiti zahtjev, 1930. godine, kada je odbio da figurira kao reisu-l-ulema
Islamske zajednice kojom upravljaju i o kojoj odlučuju beogradski ministri. Sve
te godine režim je nastojao da podstakne unutarmuslimanske podjele, da
izignorira ili omalovaži autoritet reisu-l-uleme, kao u slučaju slanja
muslimanske deputacije halifi u Carigrad, iz koje je bio izostavljen
reisu-l-ulema. Kraljevski režim je bio svjestan nepokorivosti reisa Čauševića,
i otud ga je ignorirao, ali i anatemisao kroz srpsku štampu, na različite načine.
„Politika", „Samouprava" i drugi srpski listovi pisali su klevetnički
o reisu Čauševiću, optužujući ga – vidi čuda! – da zloupotrebljava vjeru u
džamiji u političke svrhe, da je glavni krivac za ekonomske probleme sa kojim
se susreće muslimanska autonomna uprava (što je paradoks, jer je većinom
vakufsko-mearifskih tijela upravljala JMO), da koči proces tzv.
nacionalizovanja muslimana, iako je reis Čaušević bio najzaslužniji za
otvaranje bošnjačkih vidika toga vremena prema evropskim svjetonazorima, zbog
čega je dolazio u sukob sa konzervativnim nasljeðem u Bošnjaka.

Izuzev reisa
Čauševića i reisa Cerića, ostali reisovi nisu bili predmet medijskog i
političkog pogroma, neki zato što su bili „podesne ličnosti", a neki zato
što su u datim okolnostima razumjeli granice i mogućnosti svoga djelovanja, te
su nastojali za Islamsku zajednicu ispotiha izvući najviše što se moglo, a da
se ne poremete postojeći dometi slobode u ispoljavanju vjere i očuvanju
muslimanskog identiteta.