Ponižavanje vjerske nastave u školama u Sandžaku

ImageU
opštini Tutin, od početka školske godine, direktori osnovnih i srednjih škola
uz pomoć i podršku lokalne samouprave vrše opstrukciju islamske vjeronauke i
vjeroučiteljima koji imaju validna riješenja potpisana od člana Vladine
komisije za sprovoðenje vjeronauke, dr. Mevluda Dudića, ne dozvoljavaju da rade
i drže nastavu. 

Problemi
su zastupljeni u svim osnovnim i srednjim školama na području opštine Tutin, u
gradu, kao i u seoskim školama.

{slide=Fotogalerija}

{gallery}vjeronauka-01-09-2009{/gallery}

{/slide}

Direktori
škola na posao primaju ljude koji nemaju ni završenu školu, a ni riješenje
potpisano od člana vladine komisije. Njihova riješenja su falsifikat, ali za
direktore validna, a otpuštaju se vjeroučitelji koji taj posao obavljaju od
samog početka vjerske nastave , kao što je profesor Džavid Preljević iz Tutina
koji je vjeroučitelj od 2001. godine, a ove godine je ostao bez posla.

Situacija
u opštini Tutin je napeta i prijeti da eskalira u sukob. U selu Suhi do gdje je
legalan i legitiman vjeroučitelj prof. Edib Zukorlić i gdje su svi roditelji i
djeca za to da on i dalje bude vjeroučitelj direktor osnovne škole „Ibrahim
Bakić“ iz Ljeskove postavio je drugog vjeroučitelja sa falsifikovanim
riješenjem.

Profesor
Edib Zukorlić redovno dolazi na posao, ali dolazi i falsifikat, tako da se
stvara ružna atmosfera u samoj školi. Direktor škole je u par navrata pozvao
policiju koja je privodila profesora Zukorlića, a falsifikata, i ako je
prijetio i vrijeðao legalnog vjeroučitelja su ostavljali na miru.

I
u četvrtak 01.02.2009. godine profesor Edib Zukorlić je došao na posao u Suhi
do. U matičnu školu u Ljeskovi je došao falsifikat. Direktor nije želeo da daje
izjave za medije koji su došli iz Novog Pazara, ali je ponovo pozvao policiju.
Jedna patrola je došla u Suhi do, a jedna je došla u Ljeskovu. Atmosfera je
bila napeta, ali mirna, i nakon pola sata djeca iz odjeljenja u Suhom dolu su
puštena kućama, a škola je zaključana, i ako je trebala da se održava nastava.

Direktor
je pribegao riješenju koje ne zadovoljava nikoga i u kome su najviše djeca na
gubitku, ali vjerovatno zbog prisustva medija nije želeo da naredi policajcima
da ponovo privedu profesora Ediba Zukorlića.

Slična
situacija je i u samom gradu Tutinu, gdje su direktori i gimnazije i tehničke i
nekih osnovnih škola otvoreno rekli vjeroučiteljima da donesu riješenja
potpisana od paravjerske tvorevine i biće upošljeni, u suprotnom neće biti
ništa od posla.


 

Media
Centar