2. oktobar, svijetski dan nasilja!

http://www.sandzaknews.info/images/resized/images/stories/nasilje_123_109.jpg Povodom svetskog dana nenasilja 2 oktobra, Centar za Zaštitu
Ljudskih Prava i Tolernaciju iz Prijepolja objavljuje

DRŽAVA SRBIJA VRŠI NASILJE
NAD ISLAMOM I DJECOM

Pre više od dvije godine djelovi obaveštajnih službi uz
pomoć Ministarstva vera Republike Srbije formirali su kvazi religijsku
organizaciju koja sebe naziva Rijaset islamske zajednice Srbije.

Kada se analizira djelovanje ove organizacije jasno se
kristališe zaključak da je cilj njenog osnivanja i djelovanja vršenje nasilja
nad islamom kao religijom i nad svim vjernicima islama.

Pod paravanom ove kvazireligijske organizacije , država
Srbija je policijskom fizičkom silom privremeno okupirala dio imovine Islamske
zajednice u Srbiji koja na prostorima Sandžaka postoji znatno duže od same
države Srbije.

Policija je u ovim džamijama postavila ”imame” koje
vjernici ne prihvataju.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije već dve godine sa
znatnim zakašnjenjem, skoro jedno tromesečje, organizuje islamsku vjeronauku i
na taj način negativno diskriminiše sam islam kao religiju i učenike koji su se
odlučili za ovu nastavu, samo zato što su pripadnici islamske vjeroispovesti

Država Srbija preko ove organizacije vrši nasilje prema
djeci koja su se opredelila da u školama pohadjaju islamsku vjeronauku.

U školama u Sandžaku sada se nalaze spiskovi vjeroučitelja
koji su ”podobni” , ali realno nisu stručni da predaju islamsku vjeonauku u
školama.

Država Srbija islamskoj djeci nameće vjeroučitelje koje ne
žele da prihvate sama djeca niti njihovi roditelji, sa prepoznatljivim ciljem
da djecu odvrati od islama kao religije, te da se osećaju kao manje važna deca.

Za bošnjačku djecu u Sandžaku koja su se i pored stalnog
nasilja države Srbije nad islamom kao religijom i vjernicima islama, ipak
odlučila da pohadjaju islamsku vjeronauku u školi sva priča o ovom ljudskom
pravu zvuči nestvarno a član 43. Ustava Republike Srbije koji ovo pravo
garantuje je samo mrtvo slovo na papiru.

U kojoj meri je država Srbija odlučna u namjeri da
diskriminiše islam kao religiju, vjernike islamske vjeroispovjesti i posebno
djecu koja pohaðaju islamsku vjeronauku govori činjenica da država direktno
krši svoj ustav i medjunarodno pravna paravila koja regulišu ovu oblast
ljudskih prava.

Na osnovu Ustava Srbije i medjunarodnih pravila koji
regulišu ovu oblast ljudskih prava pozivamo Republiku Srbiju da odmah prestane
sa diskriminacijom islama kao religije na svojoj teritoriji , islamskih
vjernika i djece koja su se opredelila da pohadjaju islamsku vjeronauku u
školama.

Smatramo da je obaveza svakog ko može da utiče da ova
diskriminacija prestane , da u tom pravcu preduzme potrebne aktivnosti, jer
samo tako može imati mirnu savjest.

U Prijepolju

02/10/2009. godine

Predsjednik Centra

Alen R. Duraković