Seminar za mlade teologe

ImageNa Fakutetu za islamske studije u organizaciji Fondacije
Konrad Adenauer u Novom Pazaru u periodu od 02.-04. оktobra 2009. godine je
održan seminar za mlade teologe u Srbiji u okviru teme „RELIGIJA I SAVREMENI
TOKOVI“. Na ovom seminaru učešće su uzeli: prof. dr. Admir Muratović čije
izlaganje je bilo na temu: “Prava ljudi u islamu”.
Drugo izlaganje je bilo
dekana za Fakulteta za islamske studije prof. dr. hfz. Almira Pramenkovića na
temu: “Islam i globalizacija”. Nakon ovih predavanja vodila se polemika na
kojoj su uzeli učešće studenti bogoslovskog, katoličkog i islamskog fakulteta.
Izražen je veliki nivo tolerancije i meðusobnog razumijevanja. Fakultet za
islamske studije je dokazao svoje opredjeljenje za multireligioznost i
multikulturalnost kao savremene odrednice modernog čovječanstva.