Poziv Bošnjacima kvalifikovanim za rad u policiji

ImageMešihat Islamske zajednice u Srbiji, Savjet za ljudska prava, poziva sve pripadnike bošnjačke nacionalnosti koji su konkurisali na neko od radnih mjesta u Policiji, kao i sve zainteresovane sa stručnim kvalifikacijama za rad u Policiji da se lično jave Sekretarijatu Mešihata zbog evidencije potrebne radi poduzimanja neophodnih radnji u cilju usaglašavanja nacionalne strukture zaposlenih u organima Policije na području Sandžaka.

Sekretarijat Mešihata