Ambasador Internacionalnog univerziteta

ImageU Novom Pazaru odbranjena doktorska disertacija: Na internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazar danas je doktorirao
magistar Aziz-ef. Hasanović. Efendija Hasanović roðen je 15.10.1965.
godine u Osmačama kod Srebrenice. Osnovnu školu završio je u mjestu
roðenja a nakon toga Gazi Husref-begovu medresu u Sarajevu.

Fakultet islamskih nauka završio je u Sarajevu, Katolički bogoslovski fakultet u Zagrebu, dvosemestralno stručno usavršavanje na Maðunarodnom institutu za osposobljavanje imama, hatiba i daija u Meki. Magistrirao je islamske nauke iz oblasti šerijatskog prava na temu „Rasprava o hutbi u kontekstu stupanja BiH u evropski politički i kulturni krug“ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2007.godine. Trenutna zaduženja su mu: pomoćnik Predsjednika mešihata za vjerska, prosvjetna, vjeronaučna i kulturna pitanja, profesor fikha u zagrebačkoj medresi „Dr. Ahmet Smailović“, voditelj stručnog aktiva Medrese i član školskog odbora medrese, kordinator za Islamski vjeronauk i dušebrižnički skrb Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, voditelj tima za kvalitetu rada Islamske zajednice u Hrvatskoj u skladu sa normama standarda ISO 9001, član i potpredsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vanredni predavač na predmetu „Islamska kultura i civilizacija“ na Hrvatskom vojnom učilištu, vanredni predavač na predmetu „Islam“ na Filozofskom fakultetu družbe Isusove.
U punoj Ovalnoj sali Internacionalnog univerziteta u prisustvu brojnih gostiju iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Sandžaka magistar Hasanović je pred komisijom u sastavu Prof.dr Mevlud Dudić-predsjednik komisije, Prof.dr. Mithad Jašić-član komisije i Prof.dr. Hasan Hanić-mentor odbranio doktorsku disertaciju na temu „Marketing u funkciji vjerskog menadžmenta“.
Jednoglasan je stav članova komisije, stručnjaka a i svih prisutnih na ovoj odbrani, da je sada već doktor Aziz Hasanović dao nemerljiv doprinos marketinškoj nauci, i sa jednog do sada ne istraženog aspekta pristupio ovoj problematici, a vjeru predstavio na najljepši način.
Nakon što se komisija povukla, a potom i objavila da je doktorska teza uspješno odbranjena, prisutnima se obratio i glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer-ef. Zukorlić koji nije krio svoje zadovoljstvo što je ovaj istinski alim doktorirao baš na Internacionalnom univerzitetu i što će sa ovom diplomom biti najbolji ambasador Univerziteta u regionu i šire.
Nakon Glavnog muftije prisutnima se obratio i doktor Hasanović, koji  se, ne skrivajući suze radosnice i emocije, zahvalio svim prisutnima koji su došli iz daleka da prisustvuju ovom hairli dogaðaju.

Gicić Nermin