Posjeta Egipatskoj ambasadi u Beogradu

Dana 24.12.2009. godine delegacija Fakulteta za islamske studije u
Novom Pazaru, koju su sačinjavali dekan hfz. dr. Almir Pramenković i
prodekan mr. Hajrudin Balić, posjetila je Egipatsku ambasadu u
Beogradu. Njih je primio ambasador Egipta u Srbiji gospodin Ali Dželal
Basiouni.

U dugom, prijateljskom i bratskom razgovoru bilo je riječi o saradnji obrazovnih ustanova Mešihata Islamske zajednice sa srodnim ustanovama u Egiptu. Dekan Pramenković je upoznao domaćina sa Fakultetom za islamske studije, kao i ostalim obrazovnim institucijama koje djeluju u okrilju Mešihata, što je izazvalo posebno zadovoljstvo kod ambasadora.
Ambasador se interesovao za stanje u Islamskoj zajednici nakon pokušaja njene destabilizacije, o čemu su ga gosti podrobno informisali. Bilo je riječi i o mogućnostima bolje saradnje Mešihata i Egipatske ambasade, zašta je ambasador bio zainteresovan. Njegova ekselencija je istakao da će Egipat dati punu podršku Islamskoj zajednici u Srbiji, posebno obrazovnim ustanovama, obećavši:
– Usavršavanje studenata Fakulteta za islamske studije u Egiptu,
– Organizovanje seminara i tečaja za profesore FIS-a u Egiptu,
– Obezbjeðivanje dodatne literature i potrebne opreme za FIS,
– Deset stipendija za studije na prestižnom Univerzitetu Al-Azhar u Kairu.
– Nastavak programa posjeta hafiza iz Egipta Islamskoj zajednici u Srbiji tokom mjeseca Ramazana.

Nakon poziva da posjeti Sandžak i obećanja ambasadora da će to učiniti, posjeta je završena na obostrano zadovoljstvo.

Sekretarijat FIS-a