Ummetu je potreban uzot

Savjet za da'wu i Udruženje uleme Islamske zajednice u Srbiji u srijedu 24. februara 2010. godine organizovali su tribinu u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra u Novom Pazaru.
Tema tribine bila je „Ummetu je potreban uzor“, a predavači su bili prof.dr Šefik-ef. Kurdić, redovni profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici i profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i prijedsednik Udruženja uleme profesor Bekir-ef. Makić. Pored njih dvojice učešće u programu su uzeli i hor Medrese „Gazi Isa-beg“ i glumačka sekcija Ženske medrese.