Raška poplavila oranice

ImageRijeka Raška izlila se u donjem toku zbog velikih količina padavina tokom noći i jutros, pa je u dužini od 10 kilometara poplavljeno uglavnom poljoprivredno zemljište, rekao je Tanjugu načelnik Odeljenja Policijske uprave u Novom Pazaru za vanredne situacije Zoran Milovanović.

Milovanović je podsjetio da su sve rijeke u tom kraju bujične i da je kiša
koja je neprekidno padala gotovo 15 sati povećala nivo rijeka do kritične
granice. Rijeka Raška se izlila u donjem toku prema istoimenom gradu i
poplavila samo poljoprivredne površine, rekao je on i dodao da je nakon
prestanka padavina uočena tendencija povlačenja vode u korita i
smanjenja vodostaja.

Izvor:Tanjug