Škola Kur'ana časnog

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, Savjet za da’wu, organizuju Škola Kur’ana časnog. Tečaj će se odvijati u četiri smjera:

1. UČENJE KUR’ANSKOG PISMA
2. UČENJE TEDŽVIDA
3. UČENJE AMME-DŽUZA NAPAMET
4. UČENJE KUR’ANA – HIFZ

Upis kandidata je od 8. do 31. marta 2010. svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Škole Kur’ana, ul. Borski kej bb (kod Ženske medrese).

Kontakt telefon:
020/311-844
064/889-1503