Naš stručnjak u Minhenu

ImageNovi Pazar – Najveći do sada Evropski kongres psihijatrije održan je od 27. 02. 2010. do 02. 03. 2010. Na ovom evropskom kongresu iz oblasti psihijatrije i psihologije Univerzitet u Novom Pazaru, kao i Visokoškolsku jedinicu u Pančevu, predstavljala je sr Lidija Nikolić Novaković, koja se bavi forenzičkom lingvistikom, sa zajedničkim radovima sa američkim profesorom dr Laurence Larry Franch, koji je inače i gostujući profesor Univerziteta u Novom Pazaru.

Naša dva izaslanika, predstavila su na kongresu svoja dva naučno
istraživačka rada. Prvi rad, pod nazivom Developing a viable
slavic-language personality inventory for police and security forces in
Bosnia, Croatia and Serbia predstavljen je 28. 02. 2010. pred oko 5000
naučnih radnika iz cijele Evrope. Drugi naučni rad nosi naziv New
dimensions in assessing and treating traumatic stress:a meta-analysis of
historical and recent contributions to the field.
Oba rada su takoðer prihvaćena za objavljivanje i objavljena u
najreferentnijem naučnom časopisu Evrope European psychiatry
(www.europsy.net). Univerzitet u Novom Pazaru pružio je maksimalnu
podršku Lidiji Nikolić i prof. dr Laurence Franchu u organizaciji
putovanja i predstavljanju kako samog univerziteta tako i Srbije u
najvišim naučnim krugovima Evrope

Izvor: UNINP.edu.rs